– Mindre kjøttbedrifter bør gripe muligheten

Nortura melder i sin årsberetning at de skal forenkle og spisse sortimentet sitt fremover. Over halvparten av varene skal ut av produksjon. Nå skal bestselgere, varer med god inntjening og nyheter prioriteres.

- Slik jeg vurderer det, er det for Norturas del en viktig og riktig beslutning, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF. - Jeg vet mange av våre medlemmer, spesielt de små og mellomstore bedriftene, står klare til å fylle tomrommet som nå oppstår. De kjenner sin besøkstid og kommer til å jobbe tett opp imot handelen for å kapre hylleplass og listing fremover.   

I årsmeldingen for 2018 som kom 14.02.2019 står det: Nortura har i dag for mange produkter som kun utgjør en marginal del av selskapets omsetning og inntjening, kompleksiteten dette genererer driver kostnader i for stor grad. Opprydding, sanering og forenkling av varesortiment skaper store muligheter for effektivisering gjennom hele verdikjeden, både hva gjelder administrasjon og produksjon og logistikk.» 

- Av de over 2300 enkeltvarene som Nortura produserer, står om lag 340 varer for over 80 prosent av salget. I den andre enden står nær 1100 varer for bare 1 prosent av salget, sier konstituert visekonsernsjef Lisbeth Svendsen i et utvidet eierbrev fra Nortura. 

Ifølge Svendsen skal Nortura nå redusere antallet produkter fra 2300 til rundt 1000. Det vil gi rom for effektivisering, både innen administrasjon, produksjon og logistikk, i tillegg til å redusere svinn. Effektiviseringen skal gi effekt i slutten av 2019. 

Juul-Hansen tror sortimentet i dagligvare vil endre seg fremover, men også innen hotell, restaurant og catering vil Norturas spissing få konsekvenser for leveransene. Samvirkeselskapet vil selvsagt fortsatt kjempe om de store kontraktene, men KLF-bedriftene står nå sterkt med nisjeprodukter som Nortura ikke lenger kommer til å tilby i sitt sortiment.  
- Privat kjøttbransje representerer konkurranse og mangfold i det norske kjøttmarkedet, og nå har små og mellomstore kjøttbedrifter en unik mulighet til å ta over leveransene på mindre serier og nisjeprodukter til Horeca lokalt og regionalt.  

For de største KLF-bedriftene og for de mellomstore som har få produkter men med stort volum, er ikke Norturas forenkling av varesortimentet nødvendigvis positivt.
- Fremover tror jeg våre største medlemsbedrifter vil møte et Nortura som er enda mer effektive på volumproduksjon og det er selvsagt utfordrende, sier Juul-Hansen.

Siste saker