Minneord Arnt Johan Eidsmo

Minneord Arnt Johan Eidsmo 28 september døde bransjemannen Arnt Johan Eidsmo, 90 år gammel. Eidsmo ble født på Kvål i Trøndelag, som den yngste av tre søsken. Foreldrene hadde et… Les mer

Minneord Arnt Johan Eidsmo

28 september døde bransjemannen Arnt Johan Eidsmo, 90 år gammel.

Eidsmo ble født på Kvål i Trøndelag, som den yngste av tre søsken. Foreldrene hadde et lite småbruk, som var utskilt fra hovedgården og faren var gårdsslakter.

Arnt Johan Eidsmo kom tidlig i arbeid og i egne nedskrevne notater beskrev han livsvalget slik: «Min vei i livet startet med at min far tok kontakt med slakter- og hermetikkfirma P. Hollup i Trondheim. Der var jeg i pølsemakerlære i fire år for å ta svenneprøve som pølsemaker».

Allerede fra han var åtte år gammel, hadde han vært med sin far og lært mye om dyr, kjøp og salg. Han var bare 12–13 år da han fikk prøve seg på slakting første gang. Han var knapt 20 år da Melhus Formannskap imøtekom hans søknad om å drive kjøttforretning på Kvål. Virksomheten fikk navnet Eidsmo Slakteri som etter hvert også ble omtalt som «Slakter Eidsmo» og «slakter’n» og pølsemaker’n på Kvål».

Han fikk da tak i noen gamle maskiner og startet opp i vaskerommet til sin mor og etter hvert ble større deler av bolighuset, både kjeller og loft, tatt i bruk. I de første årene etter krigen produserte de både turproviant og fiskemat, men etter hvert som det ble tilgang til mer kjøtt, gikk de over til kun kjøtt. Da de kom i gang med spekematproduksjon hadde hans far slaktebu ved siden av huset og den var så liten at han kunne stå midt på gulvet og betjene alle maskinene fra samme stedet.

De flyttet inn i nytt slakteri og pølsemakeri i 1962 men måtte bygge på tilsvarende kvadratmeter som de hadde ved første byggetrinn allerede etter nye to år.

Bedriften ble stadig utvidet med nye byggetrinn. 18–20 i alt. På 80-tallet hadde bedriften 60–70 ansatte, og i Melhus var det en stor privat virksomhet. Det siste store byggetrinnet sto ferdig i 1996.

Og det viktigste produktet ble nettopp spekemat: Grøttmorr, Eidsmomorr, Kvålsmorr, Hølondamorr. Kjært barn har mange navn. Dette ble den viktigste merkevaren og er det på mange måter også i dag, men han produserte også flere typer spekemat og mange andre kjøttvarer. Som en artig kuriositet kan det nevnes at stikkprøver fra Mattilsynet på 90-tallet kåret Kjøttdeigen fra slakter’n på Kvål til den reneste i landet. Dette ble nevnt i både lokalaviser og riksaviser, og var den beste reklame han kunne få.

Bedriften er i dag videreført gjennom Eidsmo Kjøtt A/S, som sønnen Harald driver sammen med Arnt Steinsvoll og Vidar Martinsen.

Vi lyser fred over Arnt Johan Eidsmos minne.

Siste saker