Moderne overvåkning og strenge helserutiner

Moderne overvåkning og strenge helserutiner Inderøy-bonden Frederik Hembre (27) tar stell av ammekuer til et nytt nivå ved bl.a. hjelp av trådløs kameraovervåking og strenge helserutiner i fjøset. Besetningen teller… Les mer

Moderne overvåkning og strenge helserutiner

Inderøy-bonden Frederik Hembre (27) tar stell av ammekuer til et nytt nivå ved bl.a. hjelp av trådløs kameraovervåking og strenge helserutiner i fjøset.

Besetningen teller i dag 43 drektige ammekuer med kalver.

Når en tenker på ammekyr og kjøttfe er det naturlig å assosiere det med ekstensivt drift, men hos Frederik Hembre på Inderøy i Trøndelag er nivået på drift, smittebeskyttelse og teknisk standard løftet til nye høyder.

Plass til 50 ammekyr

Da Hembre tok over gården etter sine besteforeldre, var det rent bygningsmessig naturlig å tenke på melk eller storfeproduksjon. Han erkjente dog fort at den gamle bygningsmassen ikke var tidsriktig og valgte derfor for tre–fire år siden å bygge nytt løsdriftsfjøs til ammeku. Her er det plass til 50 ammekyr og prislappen lød på drøyt fem millioner kroner. Hovedinntekten er salg av livdyr/ung-dyr, og frem til nå primært oksekalver. Det skjer i nært samarbeid med Øyvind Skjemstad fra Norsk Slakt, Midt-Norge Slakteri AS.

I tillegg til å drive med etablering/drift av sin ammekubesetning, jobber Frederik utenom gården og har en 60 prosent stilling på Steinkjer Motorsenter, der sesongen for salg av snøscootere snart er i gang for alvor.

To rundballer pr. dag

– Besetningen ble etablert ved innkjøp av 25 drektige ammekuer med kalver i tillegg til 14 NRF okser for å fylle fjøset. Besetningen har siden vokst og er under fortsatt etablering og teller i dag 43 drektige ammekuer med kalver. At ammekuene er drektige fikk jeg faktisk svar på i forrige uke, etter at alle mordyrene ble drektighetsundersøkt av veterinæren, sier Inderøy-bonden.

I fjøset fôres dyrene med ammoniakkbehandlet halm, hvor halmen kommer fra omkringliggende naboer. Halmforbruket er ca. to rundballer om dagen forteller Frederik og dyrene får i tillegg en liten porsjon kraftfôr for å dekke behov for vitaminer/mineraler og protein.

Hereford og Simmentaler

– Det gis kun et halvt kilo kraftfôr pr. dag av typen Formel Ammeku Konsentrat. Slik sett er produksjonen lite kraftfôrbasert og av primært basert på norske råvarer, poengterer Hembre.

Dyrene hans er i stor grad av rasen Hereford og om ikke Frederik hadde fortalt at dyrene også har innslag av rasen Simmentaler, hadde en tatt dem for 100 prosent Here-

ford. Innslaget av Simmentaler, gjør at mordyrene har en litt bedre melkeproduksjon. Og siden Henrik driver med ammeku-produksjon, er han – ut over å selge ungdyr – interessert i at kuene skal være gode mordyr. I fremtiden tenker han å krysse inn rasen Tiroler Gråfe som har gode skussmål med morsegenskaper og som gir avkom med god kjøttproduksjon.

Med seks kameraer fordelt i fjøset kan Frederik Hembre overvåke besetningen fra sin mobil.

Viktig med god helse

Ved salg av dyr er det viktig å kunne vise til god helse, og ved veterinærbesøket fikk Fredrik Hembre også tatt blodprøver for smittsom diaré såkalt vinterdysenteri forårsaket av viruset Bovint Coronavirus (BCoV) og smittsom hoste forårsaket av viruset Bovint Respiratorisk Syncitialvirus (BRSV).

– Dyrene har ikke vist tegn på sykdom og de er ikke i kontakt med andre storfe når de går på beite. Jeg regner med at min besetning fortsatt vil få klassifisering som såkalt grønn besetning i kontrollprogrammet for BRSV og BCoV.

Men god helse er ingen selvfølge. For å holde smitte ute er Frederik Hembre nøye med ikke å la dyrebilsjåfør inn i fjøset når han skal levere eller selge dyr og da han skulle bygge la han spesielt til rette med en smittesluse for skift av fottøy og kler. Han bygde i tillegg dusj med mulighet for dusjing. Frederik forteller at han bruker dusjen mer enn han egentlig hadde trodd og er glad for at han la til rette for dette da han planla bygget.

Moderne kameraovervåking.

Det siste han har installert er trådløse overvåkingskameraer. Med seks kameraer fordelt i fjøset, kan Hembre overvåke besetningen fra sin mobil. Han har selv trukket alle kablene, mer enn 600 meter i alt, og var heldig å ha en kamerat som hjalp til med tilkobling og nødvendig programmering for å få det til. Det gjorde at prisen for overvåkingssystem ble nokså gunstig.

– Jeg har stor nytte av å kunne overvåke dyrene, særlig i perioder der jeg jobber mye utenom gårdsbruket.

Vil utvide med gris

Selv om 27-åringen har gjort store investeringer, har han fortsatt planer om å utvide sitt gårdsbruk for å kunne leve som fulltids bonde og gårdbruker

– Drømmen er derfor å få til mer beiteareal og bygge en rundbuehall og da kunne fôre frem mine egne oksekalver. I tillegg vil jeg gjerne ha flere bein å stå på og har seriøse planer om å bygge for gris. Så langt er planen kombinert griseproduksjon. Om planene blir realisert, vil det være oppvekst og fremføring av både storfe og gris, avslutter den driftige Inderøy-bonden.

Siste saker