Mottaksgaranti og riktig oppgjørspris

”- Ikkje anna enn rett og rimelig” er adm. dir Ole Jakob Ingeborgsruds kommentar til KLFs mottaksgaranti for dyr til slakt i Nationen 1. september.

Tydeligvis fordi ”..det høyrast ut som levansane skal skje til normale forretningsmessig vilkår”.
Mener Ingeborgrud dermed det at det ikke er greit at markedsregulator benytter ulike, samlede betalingsbetingelser til medlemmer og ikke-medlemmer når Norturas mottaksplikt, som er  ”.. er en del av markedsreguleringsansvaret”, benyttes?
For bønder og andre som er opptatt av hvordan landbrukspolitikken utøves i praksis, og har et ønske om lik og rettferdig behandling bønder imellom, vil det være en grei avklaring å få.

Siste saker