– MUK like trygt som annet kjøtt

Mekanisk utbeinet kjøtt (MUK) av fjørfe og svin like trygt som vanlig kvernet kjøtt hvis det er framstilt med skånsom metode, ifølge ny EFSA-rapport.

EUs sentrale mattilsynmyndighet, European Food Safety Authority (EFSA), publiserte nylig rapporten Scientific Opinion on the public health risks related to mechanically separated meat (MSM) derived from poultry and swine. Det er ekspertgruppen EFSA Panel on Biological Hazards (BIOHAZ) som på oppdrag av EU-kommisjonen har vurdert folkehelserisikoen ved bruk av MUK.

Konklusjonen er at dersom MUK er laget med såkalt lavtrykksmetode, som er mer skånsom mot kjøttet enn høytrykksmetoden, er konsum av MUK ikke forbundet med større risiko enn konsum av annet kjøtt:

Det er rimelig å anta at de potensielle mikrobielle farene ved MUK fra svin og fjørfe er lik de man finner i ferskt kjøtt, kvernet kjøtt og andre bearbeidede kjøttprodukter [vår oversettelse; red. anm.], heter det i rapporten.

Ekspertgruppen mener derimot at MUK som er framstilt med høytrykksmetoden, representerer en større risiko fordi mikrobene fordeles finere i kjøttmassen og at MUK av denne typen er et bedre vekstmedium for bakterier.

Om MUK
MUK framstilles ved at bein fra griser og fjørfe behandles i en maskin som skiller ut kjøttrester som ikke lar seg skjære bort med kniv. I tillegg følger det med en del beinmarg, bindevev og beinrester. Produktet blir en masse som kan ligne på kjøttdeig, men som er noe mer grøtaktig. Det har etter hvert blitt utviklet en produksjonsmetode som er mer skånsom — det brukes mindre trykk — men produktet skal likevel fortsatt betegnes som MUK.

Det er ikke tillatt å lage MUK av storfe og sau fordi det kan spre prionsykdommer, for eksempel kugalskap (bovin spongiform encephalopati, BSE), som er farlige for mennesker.

Siste saker