Nær markedsbalanse for lam

Nær markedsbalanse for lam Det er slaktet færre lam i år enn i fjor. Snittvekta pr. slakt er økt, men likevel begynner det å bli markedsbalanse. Animalias statistikk for totalmarkedet… Les mer

Nær markedsbalanse for lam

Det er slaktet færre lam i år enn i fjor. Snittvekta pr. slakt er økt, men likevel begynner det å bli markedsbalanse.

Animalias statistikk for totalmarkedet viser at det var slaktet 1 046 000 lam før 10. november. Det er 11 500 færre enn til samme tid året før. Pr. 10. november var det 14 125 produsenter som hadde levert lam, og det er 458 færre enn til samme tid i 2017. Produsentene har i gjennomsnitt levert 74 lam.

18,6 kilo

Ole Nikolai Skurberg.

Gjennomsnittlig slaktevekt i år er 18,6 kilo, en økning på 0,6 kilo fra 2017. I volum ligger årets produksjon på 19 510 tonn lammekjøtt. Det er en økning på 103 tonn fra 2017, men på linje med 2016.

Utmarkslammene er veldig bra i år, og det er fylker med mye hjemmebeite, som Østfold, Vestfold og Akershus, som har de laveste slaktevektene. Mer lam av lettere raser kan også ha påvirket snittvekta.

Det har sammenheng med at sommeren i fjor var rå og kald, mens det tørre og varme været i år ga gode utmarksbeiter. En årsak kan være at elver og bekker nesten tørket ut, slik at sau og lam kunne vandre over større områder og finne vann og mye mat fordi naturlige hindringer var borte. Det har vært mye arbeid med sankinga, og mange bønder sliter med å finne dyra.

Laber interesse for sau

Lammesalget holder seg oppe, men det er fortsatt lav interesse for sauen. Oppdatert prognose fra Nortura Totalmarked viser en nedgang i salget av sau og lam samlet med syv prosent til 25 500 tonn i 2018.

Nedgangen må ses i sammenheng med at salget i 2017 var kraftig stimulert ved bruk av frysefradrag og prisreduksjon.

Ved inngangen til årets sesong lå det om lag 1200 tonn med sau på reguleringslager. Prognosen for 2019 viser en svak underdekning på 250 tonn isolert for året.

– Det er viktig å ha med seg at vi har mye sau på lager som må omsettes i det norske markedet. Vi oppfordrer fortsatt sauebøndene til å forsøke å produsere flere lam pr. søye. Å redusere påsettet er et viktig bidrag for å få ned overskuddet av sau, sier direktør Ole Nikolai Skurberg i Nortura Totalmarked.

Siste saker