Næringsmiddel-industrien produser mat!

Hersketeknikker brukes når argumentene mangler.

Innlegg i Nationen 1. februar 2011
Av Bjørn-Ole Juul-Hansen, assisterende direktør i KLF

Leder i  Norges Bondelag, Nils Bjørke, utbasunerer i Natioen 27.01 at ”KLF-kameratene Bjørn-Ole Juul-Hansen og Dag Henning Reksnes kan i Nationen 20. januar fortelja oss kven som eigentlig produserer maten vår . Ikkje bonden, men matindustrien….”

Heldigvis er vi for gamle til å la oss affisere av hersketeknikker. Sannsynligvis fordi vi med alderen vet de benyttes når argumenter mangler.
Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund er veldig opptatt av at det produseres gode råvarer i tilstrekkelige mengder og kvaliteter fra norsk landbruk. Våre slakterier er 100 prosent avhengig av norsk råvaretilførsel for å overleve. Også foredlingsindustrien er i sterk grad avheng av norsk produsert råvare som de gjerne kjøper fra slakteriene. En del import benyttes, men som i de fleste land er det også i Norge en klar forbrukerpreferanse for kjøtt og egg med nasjonal opprinnelse.
Det er også derfor KLF er opptatt av å sikre bøndene tilstrekkelig inntekt; et mål som vi vet at Norges Bondelag selvsagt også er opptatt av. Så selv om vi kan ha uenigheter når det gjelder valg av metoder, virkemidler og dosering for å nå målene, er det udiskutabelt at KLF ønsker produsentøkonomi som sikrer en fornuftig kjøtt- og eggproduksjon i Norge. 
Og viktig forutsetning etter vår vurdering for at bøndenes økonomi skal bli bra, er at de gis anledning til å dekke mest mulig at det norske forbruket. Da kommer en blant annet ikke utenom at prisforskjellen med våre naboland spiller en rolle. En prisutvikling som sørger for mindre grensehandel er å foretrekke fremfor økt grensehandel slik KLF ser det. Slik sett er budsjettmidler å foretrekke fremfor markedsuttak gjennom økte priser.

Nestleder i Vestfold Bondelag, Elin Røed, uttaler i Nationen 25. januar at hun ikke kan følge meg på at hun ikke er råvareprodusent. En begrunnelse er at hun og andre bønder eier foredlingsbedrifter gjennom samvirkene sine. Sitat: ”Norske bønder har forstått at uten eierskap videre i verdikjeden blir vi, ja nettopp, råvareleverandører.” Jeg vil minne Røed om at rollen som eier av foredlingsvirksomhet ikke er en forutsetning for å være bonde. Snarere tvert i mot er det en investering der forventet avkastning bør være bedre en alternativ bruk av de pengene du disponerer. Å være eier er en risiko og en mulighet - - det ekstraordinære medlemstrekket som Nortura hadde i en periode viser dette.

Men jeg er helt enig Røeds påstand om at bønder ikke er dumme. Snarere tvert i mot er de forbilledlig flinke til å tilpasse seg både politiske- og markedsmessige signaler på en økonomisk fornuftig måte. Den ferskeste beviset på dette er den ekstremt sterke veksten de private slakteriene hadde i 2010. Bønder som til sammen står for framfôring av over 3 prosent av storfe, lam og svin i Norge skiftet i fjor til et privat slakteri. Der er de nå samlet med nær 1/3 av kollegane sine; kanskje fordi det har vist seg mer lønnsomhet å levere dyrene til et slakteri fremfor å være eier av et matindustriselskap.

Siste saker