Næringspris til Slakthuset Eidsmo Dullum

Slakthuset Eidsmo Dullum har blitt tildelt Melhus kommunes næringspris for 2022. Bedriften var det selskapet som hadde størst omsetning i Melhus kommune i 2021, og har over flere år levert… Les mer

Slakthuset Eidsmo Dullum har blitt tildelt Melhus kommunes næringspris for 2022. Bedriften var det selskapet som hadde størst omsetning i Melhus kommune i 2021, og har over flere år levert gode resultater.

Slakthuset Eidsmo Dullum har utmerket seg som en stor, solid og seriøs aktør og er en hjørnesteinsbedrift lokalisert på Kvål. Slakteriet har eksistert over 100 år, og selskapet Slakthuset Eidsmo Dullum ble etablert i 2005.

Slakteriet har vært en stødig hjørnesteinsbedrift i Melhus, som har vist gode resultat over flere år.

Slakthuset Eidsmo Dullum AS betjener hele den midterste delen av landet vårt. I dag har de slakteriene for storfe, og er en viktig kompetansebedrift i Melhus.

Selskapet har egen nødslaktebil med slakter i 24-timers beredskap for å håndtere nødslakt, og disse håndteres på Stjørdal.

Bedriftens holdning har vært hele veien at dyr skal håndteres skånsomt og med respekt. Det å få hente dyr på gårdene ser de på som stor tillitssak, og god dyrevelferd er en forutsetning for denne tilliten.

God dyrevelferd oppnår de gjennom å ha personell som har høy erfaring med dyr, godt driftsmateriell, god kjøreplanlegging som tar de nødvendige individuelle hensyn og god flyt i slakterifjøset. Bedriften har egne personer som er dyrevelferdsansvarlig slik forskriften krever.

Melhus Formannskap vedtok enstemmig næringsprisen, og selve prisutdelingen foregår på hederskvelden 9. mars. Her vil også de andre prisene deles ut.

Siste saker