Nei – husdyr, kjøtt og jordbruk har ikke skylden

Nei – husdyr, kjøtt og jordbruk har ikke skylden Ta en titt på denne tabellen – som er basert på egne tall over utslipp av klimagasser (omregnet til CO2-ekvivalenter). Av… Les mer

Nei – husdyr, kjøtt og jordbruk har ikke skylden

Ta en titt på denne tabellen – som er basert på egne tall over utslipp av klimagasser (omregnet til CO2-ekvivalenter).

Av 2017-utslippene står olje/ Miljødirektoratets gass for 28 prosent, industri for 23 prosent og transport/luftfart for 30 prosent. Jordbruk står for vel 8 prosent. Om vi ser på utviklingen i perioden 1990 til 2017 har olje/gass-sektoren økt sitt klimagassutslipp økt med 78 prosent, transport/luftfart har økt med 44 prosent mens jordbrukets klimagassutslipp har gått ned med 4,2 prosent.

Figur 1. Utslipp av CO2 (alle klimagasser omregnet til CO2) til luft i Norge 2017.

2017, utslipp av CO2-ekvivalenter, mill. tonn

2017, prosentvis fordeling av CO2-ekvivalenter

Endring i prosent

1990–2017

2016–2017

Olje- og gassutvinning

14,7

 27,8

78,0

-1,2

Industri og bergverk

12,1

 22,9

-38,9

4

Energiforsyning

 1,9

  3,6

348,1

10,2

Oppvarming i andre næringer og husholdninger

 1,0

  1,9

-59,9

-0,9

Veitrafikk

 8,8

 16,6

22,4

-9,5

Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m.

 7,0

 13,2

21,3

-4,9

Jordbruk

 4,5

  8,5

-4,2

0,2

Andre kilder

 2,9

  5,5

6,8

-1,8

Utslipp fra norsk territorium

52,9

100,0

3,0

-1,6

Hva kan du bidra med?

Sortere søppel, kjøpe el-bil eller redusere kjøttforbruket? Forvirringen er stor: Hvilke tiltak – som du selv kan iverksette – gir størst klimaeffekt effekt i form av redusert utslipp av klimagasser? I denne oversikten – får du noen av svarene:

Klimareduserende tiltak

Kg CO2-ekvivalenter spart i løpet at ett år

Bytte ut oljefyr i en 100 m2 stor bolig for tre personer

2 000

Droppe en flyreise t/r Norge–California

2 200

Droppe en flyreise t/r Oslo–Paris

500

Halvere kjøttforbruket (fra 75 til 37 kg pr. år)

250–300

Kildesorter søppel i ett år

100

Kjøpe nye klær for 6000 kr i stedet for 12 000 kr. pr. år

400

Kjøre 15 000 km med dieselbil som bruker 0,7 l pr. mil i stedet for en som bruker 1,1 l pr.mil

1 900

Kjøre 15 000 km med elbil i stedet for dieselbil som bruker 0,7 l pr. mil

3 300

Kjøre 5000 km mindre med bil som bruker 0,7 l diesel pr. mil

1 100

Slutte å kaste mat

 130

Siste saker