Nei til midlertidig økning av konsesjonsgrensene for kylling

For å øke produksjonen og rette opp markedsbalansen for kylling foreslo KLF i april en midlertidig økning av konsesjonsgrensene. Forslaget er et alternativ til import av slaktet kylling og KLF ser på dette som et fornuftig og enkelt tiltak for å forbedre økonomien til de norske kyllingprodusentene som har ekstra kapasiteten og kan produsere mer enn i dag.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) svarer i brev til KLF datert 15. august at forslaget ikke er aktuelt. De mener blant annet at et slikt tiltak betinger endringer i husdyrkonsesjonsloven.

- Jeg synes det er skuffende dersom vi holder oss med et regelverk som hindrer etablerte, norske husdyrprodusenter fra å kunne foreta en “dugnad” for å dekke den norske etterspørselen etter norskprodusert vare; i dette tilfellet kylling, sier administrerende direktør i KLF, Bjørn-Ole Juul-Hansen.

- Hvor er logikken i at når markedet skriker etter mer varer og produsentenes økonomi gjerne skulle ha vært bedre, så blir valgene bransjen får enten å importere hel slaktet kylling, eller å starte opp flere nye kylling-produsenter. Vi må ikke glemme at det er snakk om produsenter som må investere rundt 4 millioner kroner for å opprette en 1/2 arbeidsplass, sier Juul-Hansen.

KLF forventer at departementer nå setter i gang arbeid med å se på regelverket slik at de norske produsentene neste gang det oppstår underdekning i de konsesjonsbelagte delene av det norske markedet får lov til øke sin produksjon i takt med behovet.

Siste saker