Nei til religiøs tollkvote på kjøtt

Landbruks- og matdepartementet forslår å åpne for tollkvote og nedsatt tollsats for import av kjøtt som er slaktet på måter som ikke er tillatt i Norge.

Valg av slaktemetode i Norge tar utgangspunkt i dyrevelferd. Vi synes derfor det blir veldig spesielt om norske myndigheter skal stimulere til import av slakt av dyr som ikke har nytt godt av samme velferdsregime i siste fase av livet som vi har som krav til i Norge,skriverKjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) i sin høringsuttalelse sendt Landbruks- og matdepartementet (LMD)

Frem til nå har religiøse kvaliteter av kjøtt blitt importert til Norge på importkvoten for messebruk, selv om kjøttet ikke i stor grad benyttes på messer. For i år er det snakk om 100 tonn kjøtt. KLF mener denne muligheten ikke bør videreføres, med mindre varen er tenkt brukt i til messebruk.

I den grad det er behov for å importere de nevnte religiøse kvaliteter er det fullt mulig å gjøre det i dagens system, gjennom å kjøpe kvoter på auksjonen hos Landbruksdirektoratet. Dette kan skje på lik linje og i konkurranse med alle andre aktører som ønsker import,skriver KLF i høringsuttalelsen.

Tidligere har KLF påpekt at dagens importregelverk ikke tar hensyn til ulike kvaliteter på produktene som importeres, og hvilke utfordringer dette gir for aktørene i det norske markedet og for industrien.

Dagens system legger ikke til rette for import av for eksempel kun den økologiske utgaven av en råvare, eller kun egg fra frittgående høner. Systemet legger derimot opp til at en kilo er en kilo, og tar ikke hensyn til ulike kvaliteter av en råvare. KLF mener det samme må gjelde for religiøse kvaliteter.

I høringsuttalelsen skriver KLF at forslaget er unødvendig gitt det systemet vi allerede har. Forslaget vil føre til et mer komplisert system og forutsetter en krevende kontrollfunksjon for et lite volum.

KLF mener forslaget er unødvendig og bør avvises.

Siste saker