NHO Mat og Drikkes medlemsbedrifter: Én av ti frykter konkurs

NHO Mat og Drikkes medlemsbedrifter: Én av ti frykter konkurs OSLO En medlemsundersøkelse som ble gjort blant alle medlemmene av NHO Mat og Drikke i slutten av april, viser at… Les mer

NHO Mat og Drikkes medlemsbedrifter:
Én av ti frykter konkurs

OSLO En medlemsundersøkelse som ble gjort blant alle medlemmene av NHO Mat og Drikke i slutten av april, viser at nær ti prosent av medlemmene frykter konkurs som følge av koronakrisen.

Per A. Sleipnes

Petter Brubakk er adm. direktør i NHO Mat og Drikke.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

– Sammenlignet med andre bransjer er tallet lavt, men det er likevel svært krevende for de det gjelder når et helt livsverk forsvinner og arbeidsplasser blir borte. Jo fortere vi får samfunnet i gang igjen nå, jo færre vil bli rammet, fastslår adm. direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Brubakk overfor Kjøttbransjen.

– Hvor dramatisk er situasjonen for dine medlemsbedrifter i kjøttbransjen akkurat nå med hensyn til økonomi og muligheten til å komme helskinnet gjennom denne krisen?

– Både for mat- og drikkeprodusentene ser vi et helt klart skille mellom leveranser til dagligvarehandelen og til HORECA. Etter at hoteller, restauranter og kantiner stengte ned, stoppet også salget til denne delen av bransjen helt opp. Selv om både reise- og utelivet nå tar seg noe opp, er dette fortsatt dramatisk for de det gjelder og som ikke er godt nok fanget opp av krisetiltakene.

– Hvordan har samhandlet med bedriftene i denne koronasituasjonen og hvordan er kapasiteten i NHO Mat og Drikke når det gjelder å bistå og følge opp?

– Helt fra krisen startet har vi hatt stor pågang fra medlemsbedrifter som har hatt behov for hjelp i ulik grad. Vi har hatt nærmere 1000 henvendelser fra enkeltbedrifter som både advokattjenesten vår og andre fageksperter har bistått med å besvare. Da snakker vi om spørsmål om alt fra permittering, håndtering av smittevernregler, tilgang på utenlandsk arbeidskraft, til tolking av hvilke virksomheter som er av samfunnskritisk karakter. I tillegg har vi hatt god dialog med våre tillitsvalgte og fagutvalg som har gitt nyttige innspill underveis.

Vi har også hatt nært samarbeid med relevante myndigheter som Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Helsedirektoratet og Mattilsynet for å finne løsninger på små og store utfordringer som bedriftene har møtt etter hvert som krisen har utviklet seg.

– Hvordan opplever du at statens kontantstøtte har truffet når det gjelder kjøttbransjens bedrifter?

– Det som har vært styringsprinsippet for oss gjennom hele krisen, har vært at bedrifter som var sunne før krisen inntraff, også skal være sunne når krisen er over. Generelt ser vi at en del bedrifter faller mellom to stoler i kontantstøtteordningen og at den ikke treffer godt nok. Vi jobber derfor nå med å gi regjeringen innspill slik at den blir mer treffsikker. Vi håper det vil gi resultater, men ingen krisepakke i verden kan uansett kompensere for full stopp i et marked. Det har også vært krevende å finne løsninger som treffer 100 prosent når de samtidig skal være enkle å håndtere, både for bedriftene og for myndighetene.

– Vil pengestøtten monne i den store sammenhengen?

– Nei, det eneste som monner i den store sammenhengen er at samfunnet kommer i gang igjen og at det igjen blir fart i økonomien. Men for å unngå ubotelig skade på mange ellers sunne bedrifter, har det vært avgjørende med ulike statlige støtteordninger underveis. Uansett har det ikke vært et pengedryss over næringslivet. Staten stengte samfunnet ned av smittevernhensyn. Da er det også rimelig at samfunnet gjør det som kan gjøres for å sikre at det er arbeidsplasser å gå tilbake til når situasjonen normaliserer seg.

Ser du for deg konkurser i kjøtt og matbransjen det nærmeste året i kjølvannet av denne pandemien?

– Selv om vi håper å unngå det, er jeg redd for at ikke alle vil klare seg gjennom krisen. Medlemsundersøkelsen som ble gjort blant alle våre medlemmer i slutten av april, viser at ni prosent av medlemmene frykter konkurs som følge av krisen. Sammenlignet med andre bransjer er tallet lavt, men det er likevel svært krevende for de det gjelder når et helt livsverk forsvinner og arbeidsplasser blir borte. Jo fortere vi får samfunnet i gang igjen, jo færre vil bli rammet.

– Hvordan opplever du relasjonen til og samarbeidet med bransjeorganisasjonen (KLF) gjennom den vanskelig tiden vi har vært inne i de siste uker og måneder?

– Samarbeidet med KLF har vært tett og godt gjennom en vanskelig periode for mange av bedriftene vi representerer. Vi utfyller hverandre, og har forhåpentligvis sammen og hver for oss, støttet medlemsbedriftene på de områdene vi arbeider med, avslutter adm. direktør Petter Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Siste saker