Nok et resultatmessig svakt tertial for Nortura

Nok et resultatmessig svakt tertial for Nortura Den svake økonomiske trenden fortsetter for Nortura. Regnskapet for 2. tertial viser at driftsresultatet endte på 163 millioner kroner – 39 millioner kroner… Les mer

Nok et resultatmessig svakt tertial for Nortura

Den svake økonomiske trenden fortsetter for Nortura. Regnskapet for 2. tertial viser at driftsresultatet endte på 163 millioner kroner – 39 millioner kroner svakere enn fjoråret.

Ett av få lyspunkter er utviklingen i datterselskapet NoriDane Foods. Overskuddet her var på 17 millioner kroner i 2. tertial.

Med en omsetning på 851 millioner i 2. tertial og et driftsresultat på 17 millioner kroner, må NoriDane Foods kunne karakteriseres som det viktigste datterselskapet i Nortura-konsernet om en isolert ser på inntjening. I øyeblikket er NoriDane det raskest voksende handelsselskapet i Europa.

Åtte milliarder

Nortura-omsetningen i 2. tertial endte på åtte milliarder kroner, og det er fem prosent høyere enn tilsvarende periode i fjor. Stengte grenser og rekordmange på norgesferie bidro til sterk vekst i dagligvaresalget, mens salget til serveringsmarkedet, hoteller og kantiner fortsatt er lavere enn i fjor. Smittevernstiltak, råvaremangel og endrede handlemønstre har gitt produksjons- og logistikkutfordringer. Nedgang i innenlandsk primærproduksjon av storfe og svin har begrenset salgsveksten for Nortura, og gitt lavere kapasitetsutnyttelse i slakte- og skjæreleddet. Det preger driftsresultatet.

Opptatt av norsk mat

– Etter et tertial med unormal aktivitet i mange markeder, er vi fornøyd med å se at vi øker salget i dagligvaremarket. Vi ser at folk er mer opptatt av norsk kjøttmat, og som selskap er vi også opptatt av å levere godt. Vi har hatt en god produksjon gjennom covid-19 med godt smittevern og med bedre kontroll på kostnadssiden, sier Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura i en pressemelding.

Hun legger til at Nortura har store planer framover. 1,4 milliarder kroner skal investeres i moderniserte anlegg og en fremtidsrettet industristruktur.

Svakere tilførsler

Driftsresultatet for 2. tertial endte på 163 millioner kroner, 39 millioner kroner svakere enn fjoråret. Perioden har i stor grad blitt påvirket av koronasituasjonen. Økt etterspørsel etter kjøttprodukter har bidratt til reduksjon av lagerbeholdninger og mangel på norsk råvare. Innenlandsk primærproduksjon av svin og storfe er redusert mot i fjor, og Norturas tilførselsandeler har falt noe. Dette har medført at oppstrømmen har vært en begrensning for inntjeningen, gjennom redusert kapasitetsutnyttelse og salgsvekst. Økte råvare- og logistikk-kostnader påvirker negativt.

– Nortura sin markedsandel i dagligvaremarkedet, inkludert produksjon av kjedenes egne merkevarer og salg gjennom Norfersk, utgjorde 43,3 prosent pr. uke 36, en reduksjon på 0,5 prosentpoeng målt mot i fjor.

– Kjedenes egne merkevarer (EMV) økte sin andel i dagligvaremarkedet fra 42,7 prosent til 44,2 prosent.

Siste saker