Nok et solid år for Biosirk Norge

Nok et solid år for Biosirk Norge Biosirk Norge har lagt nok et godt økonomisk år bak seg. Resultatet før skatt i fjor var på drøyt 30 millioner kroner –… Les mer

Nok et solid år for Biosirk Norge

Biosirk Norge har lagt nok et godt økonomisk år bak seg. Resultatet før skatt i fjor var på drøyt 30 millioner kroner – riktignok ni millioner svakere enn året før men fortsatt imponerende bra tall.

Av Per A. Sleipnes

Adm. direktør Lars Aashammer betaler ut drøyt 19 millioner kroner i utbytte til eierne Nortura og KLF.

Biosirk mottok i fjor 221 000 tonn råvarer (biprodukter) fra norske slakterier. Det er 23 800 tonn (12 prosent) over budsjett og 14 100 tonn (sju prosent) over volumet i 2020. Totalt omsatte selskapet for rundt 450 millioner kroner i 2021. Det er en økning på 35 millioner kroner i forhold til 2020.

Kun utbytte til eierne

– Det blir ikke utbetalt bonus direkte til råvareleverandørene for 2021, men det blir betalt utbytte til eierne, KLF og Nortura. For 2021 er utbetalingen på drøyt 19 millioner kroner mot 18,7 millioner kroner i 2020, sier adm. direktør Lars Aashammer i Biosirk.

De største positive avvikene i forhold til budsjett har Biosirk i Mosvik med 12 500 tonn og på Grødaland med 8400 tonn.

– Det er også positive avvik på begge fabrikkene på Hamar, mens det i Balsfjord er en liten nedgang i forhold til budsjett. Ser vi på de ulike råvarekategoriene er det fjørfe-råstoff som står for hele 19 300 tonn av det positive avviket i forhold til budsjett, fastslår Lars Aashammer.

55 000 tonn

Det ble i fjor solgt til sammen 55 000 tonn proteinmel. Av dette var 43 000 tonn såkalt kategori tre mel. Resten var kategori en mel som bl.a. brukes som energi i norsk sementproduksjon. Av kategori tre-melet ble 28 000 tonn solgt som råstoff til produksjon av kjæledyrfôr. Det meste av dette er såkalt mixed mel, men det ble også solgt 1200 tonn rent lammemel og 900 tonn rent fjørfemel. I tillegg ble det solgt 11 000 tonn kategori tre mel som ingrediens i økologisk gjødsel og 4000 tonn til pelsdyrfôr i Finland.

Til Danmark

Det ble videre solgt til sammen 31 000 tonn med fett. Av dette var nærmere 26 000 tonn kategori tre-fett. Av dette ble 23 000 tonn solgt til norsk kraftfôrindustri, mens resten ble eksportert. Av kategori en-fettet ble 3500 tonn brukt som energikilde ved egne fabrikker, mens resten ble eksportert som råstoff til biodiesel til Danmark.

Hovedårsaken til økningen er økt råvarevolum, og høyere priser på ferdigvarene.

– At vi fikk reduksjon i resultatet på ni millioner kroner i forhold til året før, skyldes bl.a. reduserte inntekter fra råvaremottak og høyere kostnader spesielt knyttet til energi og rep/vedlikehold. Det vil ikke bli betalt ut noen form for bonus for 2021, men mottaksavgiften er i løpet av 2021 redusert med 27,3 mill. i forhold til budsjett, forklarer Aashammer.

Siste saker