Normal drift, men økte priser på fôr bekymrer

Normal drift, men økte priser på fôr bekymrer – Dagliglivet går i stor grad som før, men også vi som forsyner forbrukeren med mat er preget av situasjonen i disse… Les mer

Normal drift, men økte priser på fôr bekymrer

– Dagliglivet går i stor grad som før, men også vi som forsyner forbrukeren med mat er preget av situasjonen i disse korona-tider. Heldigvis er vel vi som produserer mat den gruppen i samfunnet som til nå er minst rammet av korona-krisen.

Av Per A. Sleipnes 

Han har hektiske dager akkurat nå, fjørfebonde Arnt Ulkestad fra Lensvik i Trøndelag. I tillegg til jobben som fjørfebonde, arbeider han 100 prosent i bedriften Fjøssystemer som forsyner store deler av landbruket med viktig utstyr.

Hygiene-fokuset på topp

På spørsmål om han har endret på rutiner og arbeidsmetodikk i kjølvannet av denne situasjonen, svarer han dette:

– Her har vi fra før stort fokus på smittebegrensning og hygiene. Det må vi ha når det er snakk om hold av dyr som kylling. Vi er i disse dager selvsagt ekstra forsiktige med besøk på gården og beveger oss så lite som mulig utenfor gården. Det blir en viktig rutine i bestrebelsene på å hindre smitteoverføring, sier Ulkestad.

Fôrpriser bekymrer

Han er noe mer bekymret for fôr-forsyningen og ikke minst hva den svake norske kronen fører til når det gjelder prisene på importerte råvarer til fôr.

– Særlig på lang sikt er dette viktig for mange som driver med kyllingproduksjon. Så lenge 70 prosent av kostnadene er knyttet opp mot kraftfôret, så får små svingninger stor effekt.

Det er en utfordring å få helt rett fôr-type til rett tid. Fuglene har jo ulikt energibehov og ulikt proteinbehov gjennom vekstfasene, påpeker han. Men vi tar en uke av gangen og så får vi se hvor vi befinner oss utpå sommeren.

Arnt Ulkestad understreker at den krisen vi nå er inne i, aktualiserer viktigheten av å stole på egne krefter når det gjelder produksjon av mat i Norge.

150 000 kyllinger

Kyllingproduksjonen i Lensvik driver han sammen med kona Janne Selnes. Det er Norsk Kylling som tar imot kyllingen for slakting og foredling og det dreier seg om rasen Hubbard. Til sammen rundt 150 000 kyllinger leverer Ulkestad årlig. Årsomsetningen ligger på mellom 5,5 og seks millioner kroner.

Kyllingprodusenten fra Lensvik har overblikk over friske fugler.

– Motiverende

– Hva tenker du om Norsk Kylling sine gigantiske utbyggingsplaner?

– Veldig spennende, og ikke minst motiverende for oss som er relativt nye i denne bransjen (startet opp kyllingproduksjon for seks år siden). Jeg må bare berømme ledelsen i Norsk Kylling for den offensive tenkingen som ligger i bunnen og de gode holdningene de viser overfor oss produsenter, sier Ulkestad.

Fyrer med flis

Janne Selnes og Arnt Ulkestad ser hvordan hele verdikjeden og bransjen – enten det er for rødt eller hvitt kjøtt – møter argumenter fra dyrevelferd til klima. De har gjort sin del av klimainnsatsen nå nettopp og installert flisfyring. I utgangspunktet har de nok brensel i egen skog, selv om de er forberedt på å måtte supplere litt i perioder.

På den måten kan de også velge å fyre litt mer og ventilere bedre uten at det blir for dyrt. Dermed blir det enda et tiltak for dyrevelferden.

Med tre barn og hver sin jobb ved siden av blir det travle dager for Ulkestad og Selnes.

Siste saker