Norpri flytter storfeskjæring

Norpri flytter storfeskjæring Norturas gamle produksjonslokaler i Egersund, skal benyttes når Norpri i løpet av året flytter all storfeskjæring fra Kviamarka til Egersund. Per A. Sleipnes Norpri er et felles… Les mer

Norpri flytter storfeskjæring

Norturas gamle produksjonslokaler i Egersund, skal benyttes når Norpri i løpet av året flytter all storfeskjæring fra Kviamarka til Egersund.

Per A. Sleipnes

Norpri er et felles selskap for skjæring av storfe, eid 51 prosent av Prima Jæren og 49 prosent av Nortura. Selskapet har nå inngått en avtale med Nortura om å leie produksjonslokalene i Egersund, som blir ledige etter beslutningen om å flytte Nortura`s egen storfeskjæring til Rudshøgda og Malvik. Prima kjøper også overflødige maskiner og utstyr fra skjæreavdelingen ved Nortura Egersund til bruk for storfeskjæring for Prima.

En videreføring

– Tilgangen til mer spesialtilpassede lokaler er viktig for vår videre utvikling, Vår omfattende satsing på nisjer og lokal produksjon, er sterkt ønsket hos forbruker og i markedet og gir oss grunnlag for vekst og ekspansjon. Avtalen er en videreføring av det industrielle samarbeidet som Prima Jæren og Nortura innledet i 2013, hvor Nortura overtok ansvaret for slakting av Prima Jærens dyr. Jeg regner med oppstart i Egersund rundt 1. august i år, sier styreleder Anbjørn Øglend i Prima Jæren.

6000 tonn

Det dreier seg om skjæring av til sammen 6000 tonn storfe når virksomheten flyttes fra Kviamarka til Egersund.

Denne skjæringen vil bli gjennomført effektivt og med maksimalt fokus på matsikkerhet i forlengelse av slaktelinja. Flytting av finstykkingsavdeling, prosessering av ferske farseprodukter og detaljistpakking for dagligvare er dessuten under vurdering, sier styrelederen.

400 millioner kroner

Omsetningsverdien av volumene som flyttes er i størrelsesorden 400 millioner kroner. Anlegget i Egersund tilføres rundt 30 nye arbeidsplasser.

Lokalene vil bli benyttet til videre volumbygging og innovasjon knyttet til Norsk Angus, hvor Prima Jæren har landsdekkende distribusjon i samarbeid med Meny. Den fysiske nærhet til Angusgården forenkler dette arbeidet.

Anlegget vil også utnyttes til forsterket satsing på Matfylket; merkeordningen for mat fra Rogaland som Prima Jæren har tatt initiativ til.

Økt effektivisering

– Vi skal aktivt arbeide videre med utvikling i alle dyreslag. Skjæring og finstykking av gris og lam vil videreføres på Kviamarka, som forblir vårt hovedanlegg. Flytting av storfeskjæringen er et tiltak som vi har ønsket å gjennomføre i flere år; det gir økt effektivisering og mer fokuserte driftsformer også på Kviamarka, oppsummerer Anbjørn Øglend.

Siste saker