Norsk gris på Harry-tur

– Det er helt fantastisk at vi nå skal eksportere norske Hampshire-råner til Sverige! Ringen er sluttet for et godt samarbeid om grisen som er tilpasset nordiske forhold med tanke både på dyrevelferd og forbrukernes smakspreferanser, sier styreleder Bjørn-Ole Juul-Hansen i ScanPig AS.

I slutten av mai pakker to Hampshireråner kofferten, og reiser fra Berit og Kjell Bjørneng på Bergan Gård, til seminstasjonene i Hållsta eller Hudaryd i Sverige. Går alt etter planen skal det senere eksporteres regelmessig gjennom året fra Bergan Gård som blir en av fire gårder som leverer rånene som igjen blir fedre til 75 prosent av alle svenske slaktegriser. - HKScan har hatt stor suksess med Hampshire i flere markeder. Vi tar nå et skritt mot ytterligere styrking av avlsarbeidet gjennom styrket samspill med ScanPig og JSR Genetics i England. Samarbeidet gir tilgang på en større avlsbase, kombinert kompetanse og sikrer videre avlsfremgang. Den spreke Hampshiregrisen som gir en påvist bedre smak for svinekjøttet blir lagt merke til i resten av Europa, sier Thomas Perkiö, Director of Strategic Programs i HKScan. - At norsk svinenæring nå opplever en slik suksess, gjennom løpende eksport av råner som går til topps i et annet lands avlspyramide, må vi først og fremst takke Berit og Kjell for. Deres engasjement, kunnskap og vilje til å «stå på» for Hampshire-rasen har vært helt fantastisk, helt siden de tok imot de først importdyrene fra Finland i 2005. Alle griseraser har sine «egenheter» og røkterne må lære seg grisen for at den skal trives og yte maksimalt, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF. Han løfter frem Berit og Kjell Bjørneng, som og mener de har tatt utfordringen og fått på plass en svært god drift og rutiner. Noe som igjen har ført norsk Hampshire i toppen av HKScans avlsregistrering. En av utfordringene har vært den raske veksten. Mange av rånene nådde 100 kg vekt på under 100 dager, og røkterne har jobbet for å sikre god beinkvalitet og dyrevelferd. - Vi er veldig fornøyd med at ScanPig AS helt siden starten har sørget for å ha en svinefagligveterinær helt i toppsiktet i Norge som daglig leder. Det har vært «gull» for oss å ha denne spiss-kompetansen lett tilgjengelig i det stadige forbedringsarbeidet vi driver, sier Kjell Bjørneng. At Karl Kristian Kongsted nå er dratt tettere inn i arbeidet med Hampshireavlen forstår han godt. - Kongsted har vært helt sentral i problemløsing og tilrettelegging for at Hampshiren skal yte maksimalt under norske forhold. Jeg tror han vil være en pådriver for at Hampshiren kommer til å bli enda bedre i framtiden, sier Bjørneng.
De to første grisene er lastet på bilen og på vei til HK Scan i Sverige. Fra venstre Karl Kristian Kongsted, Berit og Kjell Bjørneg.
De to første grisene er lastet på bilen og på vei til HKScan i Sverige. Fra venstre Karl Kristian Kongsted, Berit og Kjell Bjørneg.
Etableringen av ScanPig AS og importen av Hampshire startet for sikre at alle svinebønder i Norge skulle ha tilgang en reinavlet farrase. Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) tok på seg ansvaret for private slakterier og etablerte ScanPig AS i 2003. I 2011 kom Fatland AS, Furuseth AS og Midt-Norge Slakteri AS inn på eiersiden, men KLF er fortsatt hovedaksjonær. ScanPig AS forvalter Hampshire-rettighetene i Norge. - Å drive et genetikkselskap for svin i Norge, ikke er en lukrativ geskjeft. Norske svinebønder bør merke seg at Fatland AS, Furuseth AS og Midt-Norge Slakteri AS hvert eneste år legger en god del penger i potten for at Hampshire skal være tilgjengelig for norske svinebønder. De samme slakteriene er også inne med betydelig fellesfinansiering av Norsk Duroc for å sikre at også denne rasen, som Hampshire, skal være tilgjengelig for alle, sier Juul-Hansen. Han sier at frykten var at «alle» ville prøve Durocen med en gang. ScanPig forventet 30 prosent fall i salget i 2017. De viste seg at frykten var ubegrunnet, og i 2018 var salget det samme som i 2016 tross nedgangen i det norske seminmarkedet. - Salget av semindoser så langt i 2019 har gått noe ned. Vi tror det primært skyldes at stadig flere smågris-produsenter velger å tappe og inseminere selv, fremfor å kjøpe semin. For mange er det sannsynligvis også god økonomi å betale 12-14 000 kr for en topp råne og gjøre dette selv. Han innrømmer at ScanPig tidligere har vurderte å bygge egen tappe- og distribusjonsstasjon, men la det bort. - Med det forsterkede samarbeidet med HKScan og deres samarbeidspartner JSR Genetics så får vi se hva framtiden bringer. ScanPig ønsker selvsagt å ta en større del av det norske seminmarkedet, men det kan jo gjøres på flere måter. Og kanskje vil enda flere svinebønder prøve Hampshire nå som de ser vi er i starten på noe som kan bli et lite, norsk eksporteventyr. Om det skal bli flere på eiersiden i ScanPig AS får vi se etter hvert, avslutter Juul-Hansen, styreleder i ScanPig AS og adm. direktør i KLF.

Siste saker