Norsk Kylling fikk KLFs hederspris 2023

–  Bedriften står i fremste rekke når det gjelder kvalitet og innovasjonstakt! Det var noe av begrunnelsen for at Norsk Kylling AS ble tildelt KLFs hederspris 2023. – Vi er… Les mer

-  Bedriften står i fremste rekke når det gjelder kvalitet og innovasjonstakt! Det var noe av begrunnelsen for at Norsk Kylling AS ble tildelt KLFs hederspris 2023.

– Vi er utrolig glade for utmerkelsen og at arbeidet vi gjør på bærekraft og dyrevelferd blir lagt merke til. Det gir oss enda mer motivasjon til å utvikle Norsk Kylling AS videre mot vår visjon om å bli verdens beste næringsmiddelverdikjede, sier Hilde Talseth, direktør for bærekraftig innovasjon i Norsk Kylling etter utdelingen.

- I utgangspunktet hadde juryen i år seks bedrifter til vurdering. Flere av kandidatene kom som forslag fra leserne av bransjebladet Kjøttbransjen. Leserne gav innspill på hvem og hvorfor bedriften de foreslo gjorde seg fortjent til prisen, forteller juryleder Per A. Sleipnes.

De seks bedriftene som pekte seg ut av Jens Eide AS, Røros Slakteri/Røros Kjøtt, Norsk Kylling, Kuraas AS, A. Strøm-Larsens og ASK Spekehus.

- Og bare for å slå det ettertrykkelig fast, samtlige seks bedrifter framstår som utstillingsvinduer for norsk privat kjøtt- og eggbransje, understreker Sleipnes.

Juryen, som foruten redaktøren  av   bransjebladet bestod av mangeårig journalist i bladet Kjøttbransjen, Georg Mathisen, sendte Jens Eide, Norsk Kylling og A. Strøm Larsen til det som i The Voice-sammenheng kalles en superfinale.

Se hvem som har vunnet KLFs hederspris tidligere

Av de tre gjenstående ble det kåret en vinner. Prisen ble delt ut på KLFs landsmøte 1. juni 2023. Her er juryens begrunnelse for å gi prisen til Norsk Kylling:

Hedersprisen i år går til en bedrift som må sies å være en relativt ung og ikke minst fremadstormende bedrift i kjøttbransjesammenheng. Kun drøyt 3o år har bedriften eksistert, og det er vel som «ferskvare» å regne i kobbelet av kjøttbedrifter med en historie som går mange tiår tilbake i tid.

De siste årene har bedriften krysset av i nærsagt samtlige fem bokser som ligger til grunn for denne prisen. Bedriften har stått i aller fremste rekke når det gjelder kvalitet, innovasjonstakt, representasjon i bransjeorganisasjonen og ikke minst bygging av gode kunderelasjoner. Vi snakker om en klassisk gründerbedrift som har tatt nye steg år for år siden etableringen. I tillegg har bedriften ekspandert både omsetningsmessig og ikke minst hva anlegg- og teknisk utrustning angår.

Årets hederspris går til en bedrift som har hatt det man kan kalle en kraftfull utvikling – særlig de siste 8-10 årene. Også resultatmessig har bedriften hengt godt med - selv om regnskapene de siste par-tre årene har blitt preget av fornyelse og store anleggsinvesteringer.

Bedriften vi snakker om, har vist at det er mulig å oppnå stor framgang gjennom målrettet og forpliktende samarbeid med aktører på dagligvaresiden. Visjonen til bedriften som i år får årets hederspris har satt seg det man kan kalle hårete mål – nemlig å skape verdens beste verdikjede. Og for å få til dette, er bedriften opptatt av å jobbe ansvarlig, og å sette fotavtrykk gjennom arbeid med dyrevelferd, kvalitet, bærekraft og miljø.

Vinneren av KLFs hederspris 2023 er Norsk Kylling AS.

Kriteriene som vektlegges når «Kjøttøksa» deles ut:

  • Tilfredse kunder. Med ”kunde” menes i denne sammenheng neste kjøper av produktet
  • Produktutvikling
  • Evnen til å fornye seg i markedet
  • Sunn økonomi
  • Vilje til å påta seg ansvar for utvikling av bransjen, eksempelvis gjennom aktiv lærling– og opplæringspolitikk eller annen innsats for bransjens beste.
  • Evnen til å foreta strategiske beslutninger for sin egen markedsposisjon som er tydelig for kunder og andre aktører.

Siste saker