Norsk Kylling fjerner soya i kyllingfôr

Norsk Kylling fjerner soya i kyllingfôr Etter at Norsk Kylling nå har besluttet å kutte ut soya i kyllingfôret, kan norskdyrkede mikroalger erstatte soyaimport. Den midtnorske bedriften Norsk Kylling får,… Les mer

Norsk Kylling fjerner soya i kyllingfôr

Etter at Norsk Kylling nå har besluttet å kutte ut soya i kyllingfôret, kan norskdyrkede mikroalger erstatte soyaimport.

Den midtnorske bedriften Norsk Kylling får, sammen med Algæ, Norgesfôr og NIBIO, 11 millioner kroner i støtte fra Norges forskningsråd til et innovasjonsprosjekt med mål om å produsere tilpasset mikroalgebiomasse til bruk i kyllingfôr. Totalprosjektet er på ca. 23 millioner kroner.

– Vi skal bygge en verdensledende, grønn verdikjede. Et mer bærekraftig fôr er sentralt i dette arbeidet, og mikroalge-prosjektet er ett av flere prosjekter vi nå jobber med, sier Kjell Stokbakken, administrerende direktør i Norsk Kylling AS.

Sertifisert soya

Soya benyttes som ingrediens i dyrefôr i store deler av norsk landbruk. Selv om Norsk Kylling benytter sertifisert soya, må denne fraktes over store avstander, og kan bidra til økt avskogingsrisiko på verdensbasis.

Innovasjonsprosjektet fikk i desember 2020 godkjent støtte fra Norges Forskningsråd, med oppstart tidligst 1. april 2021.

– Mikroalger vil kunne bidra med viktige næringsstoffer som kyllingen trenger, og være en god kilde til protein. Målsetningen er å bruke mikroalgebasert protein som erstatning for importert soya. Bruk av mikroalger i fôr vil kunne være ett av flere tiltak som kan bidra til å erstatte dagens import av soya fra utlandet, sier Hilde Talseth, produksjonsdirektør i Norsk Kylling.

100 prosent soyafritt innen 2030

Etter innføring av Norsk Kylling sin saktevoksende kyllingrase Hubbard ser Talseth allerede en reduksjon i soyabehovet i fôret med nesten åtte prosent.

– Våre samarbeidspartnere Algæ, NIBIO og Norgesfôr ønsker å bidra til at vi skal nå våre ambisjoner, og sammen målsetter vi innfasing av mikroalger i kyllingfôr i stor skala innen få år, forklarer Hilde Talseth.

Bærekraft viktig

Adm. direktør Kjell Stokbakken betoner viktigheten av bærekraft i kyllingproduksjonen til Norsk Kylling.

– Alt vi driver med skal være bærekraftig. Vi startet med kyllingrasen, fortsatte med verdensledende miljøløsninger i vårt nye slakteri og foredlingsanlegg, og vi jobber i tillegg med utvikling av bærekraftig fôr. Dette blir et viktig skritt på veien mot vårt mål om å bli klimapositive gjennom hele vår verdikjede innen 2030, sier Stokbakken.

– Alt vi driver med skal være bærekraftig, sier Kjell Stokbakken.

CO2-fanger

Algæ AS og islandske SagaNatura har sammen etablert produksjonsselskapet AlgeNatura AS for å bygge opp en effektiv, industriell produksjonskapasitet for mikroalgebasert fôr. Råvarene som trengs for dette er vann, fornybar energi, CO2 og mineraler.

CO2 skal fanges fra eksisterende utslipp, ettersom mikroalger trenger CO2 for å vokse.

Når dette rulles ut i stor skala skal produksjonen fungere som en CO2-fanger for nærliggende industri og næringer.

Bruker avløpsstrømmer

Ifølge administrerende direktør i Algæ, Svein-Egil Hoberg, er det viktig at Norge blir mer selvforsynt i verdikjedene for mat:

– Vi er unikt posisjonert og håper å kunne fylle det industrielle behovet for å forsyne markedet med høyverdige, mikroalgebaserte næringsstoffer. Vår unike prosessteknologi skal legge grunnlaget for storskala produksjon, og vi har store ambisjoner for videre utvikling av både teknologi og produkter. Det er en voksende etterspørsel innen både den sjø– og landbaserte fôrindustrien etter mer bærekraftige ingredienser, og vi ser fram til å jobbe mer med aktørene i dette prosjektet for å utvikle dette videre framover, sier Hoberg.

Mikroalger kan erstatte soya i kyllingfôr.

Begge foto: Erling Fløistad

Industriell mikroalgeproduksjon

Et av de ledende forskningsinstituttene i Norge, NIBIO, koordinerer et større forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd, der visjonen er å bidra til å legge grunnlaget for industriell mikroalgeproduksjon i Norge, ved å bruke naturressurser og avløpsstrømmer fra eksisterende produksjonslinjer innen landbruk, akvakultur og prosessindustri.

– Med utgangspunkt i den forskningsplattformen og visjonen fra forskningsprosjektet så er mikroalgekylling-prosjektet en god oppfølging på proteinsiden, og derved et interessant prosjekt med gode partnere. Vi gleder oss til å bidra inn i prosjektet med vår forskningskompetanse, sier Stig A. Borgvang, forskningsleder ved NIBIO, divisjon bioteknologi og plantehelse.

Kortreist fôr

Fôrprodusenten NorgesFôr har også en sentral rolle i mikroalgeprosjektet.

– Norgesfôr er svært tilfreds med at dette spennende prosjektet er innvilget. Det er et viktig mål for Norgesfôr sin fôrutvikling å utvikle produkter rettet mot fremtidens matproduksjon og forbrukertrender. Et slikt samarbeid med dyktige aktører i hele verdikjeden for å bygge kunnskap om og fremme bruk av nye kortreiste og bærekraftige fôrressurser er en viktig del av dette arbeidet, sier Stine Vhile, Innovasjonssjef kraftfôr i Norgesfôr AS.

Hun peker på at mikroalgeprosjektet er et potensielt kinderegg. Det kan øke norsk proteinproduksjon og bidra med kortreiste fôrvarer. Det kan fange CO2 og bidra positivt i klimaregnskapet, samtidig som det er bærekraftig og øker norsk selvforsyning.

Siste saker