Norsk Kylling med høyeste BBFAW-karakter

Norsk Kylling med høyeste BBFAW-karakter Norsk Kylling har gått helt til topps på BBFAW Nordic (The Business Benchmark on Farm Animal Welfare) sin internasjonale måling av selskapers fokus og forpliktelse… Les mer

Norsk Kylling med høyeste BBFAW-karakter

Norsk Kylling har gått helt til topps på BBFAW Nordic (The Business Benchmark on Farm Animal Welfare) sin internasjonale måling av selskapers fokus og forpliktelse til dyrevelferd.

BBFAW er en internasjonal rangering med karakterskala fra Tier 6 til beste karakter Tier 1 som måler hvordan sentrale virksomheter følger opp forhold som påvirker velferd hos produksjonsdyr.

Forpliktelser

Det overordnede målet til BBFAW Nordic er å bidra til bedre dyrevelferd for produksjonsdyr i Norge, samt økt tillit til norsk matproduksjon gjennom økt åpenhet. Selskaper vurderes på grunnlag av fokus på og forpliktelser til dyrevelferd.

Kompetansesenter

– For Norsk Kylling er dyrevelferd en av grunnpilarene i vårt verdigrunnlag. Dette betyr at hele verdikjeden er involvert i vårt arbeid med dyrevelferd. I tillegg har vi forpliktet oss til den europeiske dyrevelferdsstandarden ECC. Åpenhet og transparens er viktig for oss. Vi etablerer derfor blant annet visnings- og kompetansesenter både i vårt industrianlegg og ute i fjøs, som skal fungere som vindu inn i vår verdikjede, der alle er velkomne for å lære mer om det vi driver med, sier adm. direktør Kjell Stokbakken i selskapet.

Også Nortura

Det var for øvrig KLF som tok initiativ til å etablere BBFAW i Norge. Prosessen startet for fire år siden da Kjøtt og Fjørfebransjens Landsforbund tok et felles initiativ gjennom OEK/Matprat. Også Nortura ble med og samvirkekonsernet har signalisert at de vil ta ansvar på linje med KLF i arbeidet med å realisere BBFAW-verktøyet i Norge.

Siste saker