Skal bygge‘verdens beste’ rugeri

Norsk Kylling skal bygge et flunkende nytt rugeri til 200 millioner kroner. Rugeriet vil stå ferdig våren 2023, og skal etableres på tomten til Norsk Kyllings tidligere slakteri- og foredlingsanlegg…. Les mer

Norsk Kylling skal bygge et flunkende nytt rugeri til 200 millioner kroner. Rugeriet vil stå ferdig våren 2023, og skal etableres på tomten til Norsk Kyllings tidligere slakteri- og foredlingsanlegg.

Av Per A. Sleipnes

– Det nye rugeriet er et nytt skritt mot vår visjon om å bygge verdens beste næringsmiddelverdikjede.
Løsningene vi har valgt her, sikrer dyrevelferd i verdensklasse og benytter kun fornybare energiløsninger som gjør anlegget utslippsfritt. Som i vårt nye slakteri og foredlingsanlegg på Orkanger, vektlegger vi åpenhet og transparens og derfor vil vi også her ha glassvegger som gir innsyn inn i produksjonen for besøkende, forteller daglig leder i Hugaas Rugeri, Hilde Talseth. Hun er i tillegg Direktør bærekraftig innovasjon i Norsk Kylling.

– Holdt det vi lovet

– Var det opplagt at det nye rugeriet skulle lokaliseres på tuftene av det tidligere anlegget på Støren?
– Da vi besluttet flytting av slakterivirksomhet fra Støren til Orkanger, var vi tydelig på at vi ville gjøre det vi kunne for at eventuelt fremtidig satsing skulle foregå i Midtre Gauldal. Det at vi nå bygger et nytt rugeri på den gamle slakteritomta, viser at vi står ved det vi lovte da vi flyttet slakteriet og foredlingsfabrikken ut av kommunen.

– Vi får et fantastisk bygg her og starter et nytt kapittel med en topp moderne produksjon. Men en slik produksjon får vi ikke til uten våre fantastiske folk på rugeriet, bøndene, veterinærene, logistikkavdelingen, sjåførene og alle andre som bidrar, sier Talseth.

Topp moderne

– Hvordan vil dette nye rugeriet slå ut for eggprodusentene til Norsk Kylling?
– Dette blir et topp moderne rugeri med teknologi og løsninger som sammen med våre kompetente rugerimedarbeidere vil ivareta eggleveransen på en enda bedre måte. Dermed ivaretas rugeeggbondens leveranser på aller beste måte og vi sikrer gjennom dette bedre økonomi, kvalitet og ansvar (dyrevelferd og miljø) for alle ledd i vår verdikjede.

I det nye rugeriet vil Norsk Kylling samlokalisere og bygge et kompetansesenter for bedriftens oppstrøm slik at rugeriansatte, dyrevelferdsteamet og logistikkavdeling vil få base her.
– Dette ser vi veldig frem til og vil innebære en merverdi for våre ansatte og også forbedre effektiviteten i våre interne prosesser, fastslår Hilde Talseth.

Kommunal glede

Også de kommunale myndighetene er tilfreds med det som nå skal skje. Ordfører Sivert Moen sier at ut fra skissene som er vist, vil Engan få et praktbygg som vil øke Størens attraktivitet.
– Investeringen vil også bidra til lokal verdiskapning og gi nye muligheter for lokale bønder, ettersom Norsk Kylling har stor betydning for landbruksnæringen i kommunen. Ved at det bygges et nytt rugeri i Engan, er vi sikre på at Norsk Kylling, med Rema som eiere, og kyllingbøndene vil få det beste utgangspunktet for god slaktekylling-produksjon her på Støren, sa Moen da han sammen med bl.a. Hilde Talseth la ned grunnsteinen.

Siste saker