Norsk matproduksjon skal heies fram – ikke undergraves

Bjørn-Ole Juul-Hanse, KLF-direktør Med en brutal krig på europeisk jord i Ukraina, bekymringer rundt kontinentets framtidige energitilgang og raskt voksende internasjonale priser på matvarer, blir norsk landbruks- og matindustris betydning for… Les mer

Bjørn-Ole Juul-Hanse, KLF-direktør

Med en brutal krig på europeisk jord i Ukraina, bekymringer rundt kontinentets framtidige energitilgang og raskt voksende internasjonale priser på matvarer, blir norsk landbruks- og matindustris betydning for matsikkerheten tydeligere enn på lenge. Først og fremst nasjonalt for å sikre mat på bordet i norske hjem og jamenn litt for «omvendt harry-handlende» svensker også. I Norge, hvor nesten to tredjedeler av dyrket mark i praksis kun er egnet for gras og beiting, vil alltid animalske proteiner ha en avgjørende plass i nasjonens matsikkerhet.

Det er derfor overraskende å registrere at en del politikere i dagens situasjon tar til orde for å lempe på importvernet og svekke evnen til nasjonal matsikkerhet. På lands-møtet 24. mars vedtok Høyre nettopp det. De mente dette ville ha minimal betydning for landbruket da en lemping bare skulle gjelde noe få varer i den gode hensikt å øke konkurransen i markedet. Høyre viste til Konkurransetilsynets Dagligvarerapport 2022.

‘Her var det mørkt, sa den blinde merra og stanga øyet i lysbryter›n», synger Øistein Sunde i sangen Det året det var så bratt. Det er vel usikkert om han tenkte på Konkurransetilsynet eller Høyre da han skrev teksten – i så fall er han litt av en spåmann.

Konkurransetilsynet ønsker med sine foreslåtte grep i importvernet at flere aktører innenfor dagligvare og matleverandørindustrien skal strømme til og etablere seg Norge. For å få det til, holder det ikke at de kan ha litt mer kjøtt i lasagnen uten å få toll – det vil nok kreve helt andre og betydelige endringer i importvernet for animalske produkter for at dette skal skje.

Tilsynets analyse av at det er noen «småting» i importvernet som blokkerer konkurransen, som Høyre støtter seg til, er ikke lett å forstå. For det aller meste av det som omsettes i dagligvarehandelen i dag, unntatt animalske produkter, er i praksis uberørt av importvernet. Mer enn to tredjedeler av omsetningen i dagligvarehandelen påvirkes ikke, eller i liten grad, av importvernet.

Alle ‘de store’ europeiske leverandørene som omsetter sine varer gjennom dagligvarehandelen er til stede i Norge. Unntatt de som er leverandører i delen av «hverdagsmat-segmentet» som faller innunder tollvernet, det vil si i all hovedsak de animalske produktene.

En av erfaringene fra Lidls tid i Norge er viktigheten av å kunne ha med egne merkevarer på «hverdagsproduktene». De hadde med seg de aller fleste egne merkevarer på andre matområder og drikkevarer, men dette holdt ikke til å få etablert gode kunderelasjoner. Egne merkevarer på basisprodukter av melk, kjøtt og egg er vesentlig for at utenlandske kjeder skal kunne etablere seg.

Det burde være nok å gjøre for Konkurransetilsynet med å tilrettelegge for rettferdig konkurranse på like vilkår mellom aktørene som allerede er i det norske matmarkedet. De trenger ikke å komme drassende med en bortforklaring om behov for endring av importvernet.

For konkurranse er viktig. Sterk konkurranse er enda bedre. Og det er fullt mulig å tilrettelegge for det selv om råvarene i produktene i hovedsak er norske.

KLF oppfordrer ansvarlige politikere til ikke å drive politikk som reduserer produksjonen og konsumet av produkter som norsk landbruk og matindustri faktisk kan produsere.

Det skal ikke tukles med importvernet nå! Såpass skylder vi framtidige generasjoner.

Siste saker