Norske bønder best i ‘antibiotika-klassen’

Norske bønder best i ‘antibiotika-klassen’ Ingen bruker mindre antibiotika i husdyrproduksjonen enn den norske bonden En fersk rapport fra European Medicines Agency (EMA) viser at norske bønder troner aller øverst… Les mer

Norske bønder best i ‘antibiotika-klassen’

Ingen bruker mindre antibiotika i husdyrproduksjonen enn den norske bonden

En fersk rapport fra European Medicines Agency (EMA) viser at norske bønder troner aller øverst på Europa-toppen på dyrehelse og at ingen bruker mindre antibiotika pr. kilo produsert kjøtt enn nettopp den norske bonden.

Mens det i gjennomsnitt brukes fire milligram antibiotika pr. kilo produsert kjøtt her til lands, er forbruket hundre ganger så høyt i verstinglandet Kypros.

Norge deler pallen med Island og Sverige, mens Italia, Spania og Tyskland befinner seg i helt motsatt ende av skalaen.

Jevn nedgang

Rapporten viser også at det i Norge er en jevn nedgang i salg av antibiotika til dyr. Fra 2010 til 2015 gikk salget ned med 24 prosent.

Blant dem som gleder seg over at den gode dyrehelsa og det lave medisinforbruket i Norge, er professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ( NMBU) og leder for Tine Rådgiving, Harald Volden. Han viser til at økt dyrevelferd i mange år har vært et satsingsområde for Tine.

– TINE bruker store ressurser på forskning i hele sin verdikjede. Vi skal drive forskning for at kuene skal få bedre helse, for bedre fôring, og for bedre produkter. Vi jobber både med spesifikk forskning og med rådgiving til landbruket, sier Volden.

Samhold lønner seg

Anne Cathrine Whist er veterinær i TINE. Hun forteller at nøkkelen til god dyrehelse og dermed lav antibiotikabruk ligger i selve organiseringen av det norske landbruket.

– Det er ikke så mange andre land som klarer dette. Det er vanskelig å samle hele næringen, men det klarer vi i Norge. Vi har allerede utryddet flere sykdommer. Et av suksesskriteriene for å få det til, er at det er en samlet storfenæring innen melk, kjøtt og avl som star bak, sier Whist.

Dag Berild er en av Norges fremste eksperter på multiresistente bakterier. Berild er overlege ved Infeksjonsavdelingen på Oslo universitetssykehus. Tidligere i år uttalte han til NRK at det er svært viktig å minimere antibiotikabruken i matproduksjonen.

– Her er norske bønder og veterinærer i verdensklasse ved at de nesten ikke bruker antibiotika. Det er vist i studier at det er minimalt å vinne på å gi antibiotika forebyggende til dyr. Det er viktig å unngå unødvendig bruk på dyr fordi de kan få resistente bakterier som kan smitte oss for eksempel gjennom mat, uttalte overlegen til NRK.

Siste saker