Norske slakterier på hygiene-toppen

Norske slakterier på hygiene-toppen Gardermoen  Norske slakterier er i Europa-toppen når det gjelder hygiene. Det er en av flere konklusjoner i kjølvannet av forskningsprosjektet Hygenea – risikobasert hygienekontroll i europeiske… Les mer

Norske slakterier på hygiene-toppen

Gardermoen  Norske slakterier er i Europa-toppen når det gjelder hygiene. Det er en av flere konklusjoner i kjølvannet av forskningsprosjektet Hygenea – risikobasert hygienekontroll i europeiske slakterier.

Sigrun J. Hauge, Ole-Johan Røtterud (begge Animalia) og Mette Juberg fra KLF har vært sentrale i forskningsprosjektet Hygenea.

På sluttseminaret nylig på Gardermoen, deltok fagfolk fra Mattilsynet, kjøttbransjen, Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen. Her ble resultater fra prosjektet og erfaringer fra felt delt og diskutert. I sin oppsummering la fagdirektør Ole Alvseike i Animalia vekt på tre forhold:

Kommunikasjon og samhandling

– Tillit mellom sentrale aktører er en viktig suksessfaktor og roller/habilitet må respekteres. Kjøttbransjen, Mattilsyn og FoU-miljøer må kommunisere og samhandle rundt slaktehygiene slik at disse forholdene blir ivaretatt, sier Alvseike.

Han får støtte fra seksjonssjef Nina Krefting Aas ved Mattilsynets hovedkontor.

– Det er viktig at aktørene samhandler for å ivareta både forbruker- og næringshensyn og ønsker å legge til rette for fortsatt innovasjon i slakteribransjen, sier Aas.

Kunnskap

På sluttseminaret vektla Terje Wester, konsernsjef i Fatland, viktigheten av at kompetansen i verdikjeden må brukes til det beste for kvalitet og mattrygghet.

– Dette seminaret viser kunnskapen som finnes i FoU, hos myndighetene og i slakteriene. Hygenea har vært et vellykket og nyttig prosjekt, sett fra industriens side. Det er gledelig å se at vi har de beste slakterne i Europa, og et godt samarbeid med Mattilsynet, sier Wester.

Mangler kanaler

Professor Eystein Skjerve fra Veterinærhøgskolen NMBU, la vekt på at det er viktig å trekke på akademiske institusjoners kompetanse.

– For Veterinærhøgskolen må den anvendte kompetansen vi trenger for vår veterinærutdanning utvikles i direkte samhandling med næring og tilsyn. Vi mangler kanaler for denne samhandlingen med Mattilsynet, men det er relativt lett å utvikle – hvis en ønsker det. Det kan være kostbart for samfunnet å ikke gjøre dette, poengterer Skjerve.

Fakta om Hygenea

  • Hygenea var et treårig prosjekt av Forskningsrådets BIONÆR-program. Prosjektets formål var å bidra til at målrettet jobbing med slaktehygiene gir maksimal mattrygghet.

  • Animalia AS har vært prosjekteier og samarbeidet med KLF, Fatland AS, Furuseth AS, NoriDane Foods AS, Nortura SA og NHO Mat og Drikke.

  • Åtte norske slakterier og et utvalg slakterier i Tyskland, Storbritannia, Spania og Danmark har vært med i prosjektet. Hovedfokus er på småfe- og storfeslakting.

Siste saker