– Norske svinebønder tar ansvar for overproduksjonen

– Norske svinebønder tar ansvar for overproduksjonen – Ansvarligheten blant norske svinebønder er stor med tanke på å få redusert lagrene av svinekjøtt her i landet. Innsatsen og interessen i… Les mer

– Norske svinebønder tar ansvar for overproduksjonen

– Ansvarligheten blant norske svinebønder er stor med tanke på å få redusert lagrene av svinekjøtt her i landet. Innsatsen og interessen i forbindelse med utkjøpsordningen av avlspurker, er et klart bevis på det.

Per A. Sleipnes

Det er direktør i Nortura totalmarked, Ole Nikolai Skulberg, som sier dette til Kjøtt & Eggprodusenten. Bakgrunnen er måten norske svinebønder har respondert på tilbudet til sluttpakke som ble gitt i fjor. 16 000 kroner er beløpet svinebøndene får pr. avlspurke som blir borte fra produksjonen av smågris.

Frist 1. mai

Målsettingen var i utgangspunktet å redusere tallet på avlspurker med 4000, men nå innser markedsregulator at en reduksjon på 3000 purker, før fristen går ut 1. mai, er et mer realistisk antall. Uansett mener Skulberg at norske svinebønder har tatt situasjonen på ramme alvor og vist vilje til å få bukt med overproduksjonen.

2500 purker

I det denne utgaven av Kjøtt- & Eggprodusenten går i trykken, er markedsregulator i gang med å skrive kontrakter med 80 svinebønder som har valgt å bli med på utkjøpsordningen. Dette tilsvarer drøyt 2500 purker. Men i løpet av de knappe to månedene som gjenstår før fristen går ut, er det håp om at ytterligere 500 avlspurker blir borte rundt om på norske gårder.

– Svært viktig

I utgangspunktet hadde rundt 90 grisebønder takket ja til sluttpakke, men et titalls produsenter har ombestemt seg i løpet av de siste ukene. Det hindrer altså ikke at Skulberg gir ros til landets svinebønder.

– Nei, det er all grunn til å rose landets svinebønder. Slik situasjonen ser ut nå, ligger det an til et årsoverskudd på 1400 tonn i tillegg til det som allerede ligger på reguleringslager. Det vil si til sammen 2500 tonn. Vi var oppe i et lagervolum på 6000 tonn og sånn sett må vi kunne si at det absolutt går i riktig retning. Men det er viktig at så mange bønder som mulig blir med på denne dugnaden. I 2021 kan vi ikke lenger drive reguleringseksport og det er derfor viktig at lagrene er så små som mulig når den tid kommer, sier Ole Nikolai Skulberg.

Flere Nortura-produsenter

For det er nemlig ute på gårdene at tiltak monner når det gjelder reduksjon i lageroppbyggingen av svinekjøtt. Og med tanke på den langsiktige økonomiske situasjonen for norske svinebønder, er det avgjørende at ytterligere lageroppbygging stanses.

– Ser vi geografiske forskjeller på interessen for denne utkjøpsordningen og er det forskjell på bønder som leverer til Nortura-slakterier og KLF-slakterier?

– For å svare på det siste spørsmålet først, så er det i grunnen små forskjeller her. Det er riktignok noen flere Nortura-produsenter som til nå har skrevet kontrakt med oss, men jeg vil ikke spekulere i årsaker til det. Når det gjelder geografi, ser vi at det er et potensial i Rogaland for økt utslakting av purker. Relativt sett har smågrisprodusenter i dette fylket vært noe mindre interessert i å takke ja til sluttpakker. Det kan endre seg i løpet av perioden fram til 1. mai, sier Skulberg.

Har en økonomisk ramme på 64 millioner kroner

Rammen på 64 millioner kroner for denne utkjøpsordningen, tilsvarer nær 50 øre pr. kg gris/purke/råne slaktet i 2018.

Produsentene som deltar i tiltaket, må forholde seg til strenge klausuler som betyr at de ikke kan gå tilbake til svineproduksjon på mange år. Derfor ville mange av dem som blir med på tiltaket nok ha vurdert å avslutte produksjonen de nærmeste årene, eller sittet på gjerdet og håpet et slikt tiltak ville komme. For andre kan produksjon av smågris ha vært en liten del av virksomheten på gården.

– Utkjøpsordningen er et svært kraftig virkemiddel for å redusere overskuddet. Det er nødt til å bidra kraftig i å skape en varig balanse i markedet, slik at reguleringslageret kun dekker sesongsvingninger. Kompensasjonsbeløpet pr. purke må anses som godt, men dog ikke så bra at det å bli med på utkjøpsordningen er en enkel beslutning å ta. Etter tiltaket, blir det neppe produsenter som legger ned de nærmeste årene. For å få tilstrekkelig effekt på dette, håper KLF at flere smågrisprodusenter vurderer å melde seg på tiltaket, sier markeds- og administrasjonssjef i KLF, Endre Myhr.

Siste saker