Norsvin-annonser med Hampshire-stikk provoserer

Det skaper reaksjoner at Norsvin SA i en annonsekampanje «snakker ned» Hampshire-rasen på bekostning av Duroc-rasen. Annonsene er publisert i Norsvins eget blad, Svin. Av Per A. Sleipnes «Farrasen som… Les mer

Det skaper reaksjoner at Norsvin SA i en annonsekampanje «snakker ned» Hampshire-rasen på bekostning av Duroc-rasen. Annonsene er publisert i Norsvins eget blad, Svin.

Av Per A. Sleipnes

«Farrasen som gir best totaløkonomi», og i headingen i annonsen, argumenteres det for at Duroc er «best i test». Dessuten hevdes det at bonden oppnår høyere dekningsbidrag pr. gris om de velger gris av Duroc-rasen framfor gris av Hampshire-rasen. Spesialveterinær i KLF og kontaktperson i ScanPig, Emilie Oldervik, har liten sans for måten Norsvin promoterer Duroc-grisen på.

– Denne formen for markedsføring er lite tillitsvekkende. Jeg har forståelse for at avl-selskapet har behov for å markedsføre Duroc-rasen, men det trenger ikke å skje på bekostning av en annen rase. Det er fullt mulig å skryte av en rase uten å trekke ned den andre. Vi har to gode farraser i Norge og pussig nok er det Norsvin som står for salg og distribusjon av begge rasene. Jeg tror det er positivt og viktig for produsentene å ha en valgmulighet, sier Oldervik.

Magisk inntrykk

– Hva tror du Norsvin oppnår med en annonse som dette?
Annonsen provoserer i alle fall produsenter som har Hampshire i sine grisehus, og som heller ikke kjenner seg igjen i tall og påstander. Man kan jo stille spørsmål om hvor konstruert dette forsøket egentlig er.

Men jeg må jo si at det er et godt forsøk på å gi et magisk inntrykk av Durocen. Annonsebildet av grisen som titter på nordlyset over fjord og fjell er jo noe for seg selv, ler Oldervik.

Det er ikke første gang Oldervik merker seg Norsvin-motstand mot Hampshire.
– Enkelte virker nesten desperate etter å få Hampshire bort fra markedet. Vi opplever stadig forsøk på å snakke ned Hampshire som farrase. Annonsen fra Norsvin er jo et godt eksempel på det. Vi har også hørt de merkeligste rykter rundt forbi. Alt fra at det ikke finnes noe avlsarbeid på Hampshire til at Hampshire faktisk ikke lenger er tilgjengelig i Norge, forteller Oldervik.

Emilie Oldervik kan raskt avkrefte ryktene, og er tydelig på at det skjer mye i ScanPig om dagen. Hampshire er i aller høyeste grad tilgjengelig for norske svineprodusenter.

Økt seminsalg

– Vi har nettopp startet opp Hampshire-forum som er et nettverk for svineprodusenter og rådgivere som interesserer seg for rasen. Det verdensledende avlsselskapet PIC er også på vei inn i avlsarbeidet på Hampshire, noe vi er veldig spente på. Det er moro at en så stor aktør innen svinegenetikk ønsker å satse på videre utvikling av Hampshire.

Seminsalget viser også at farrasen står stødig i markedet. Salget av Hampshire-semin øker til tross for at totalsalget for semin går ned. I 2023 økte salget av Hampshire-semin med åtte prosent, mens totalsalget for alle raser hadde en nedgang på 2,6 prosent. I årets første kvartal har salget av Hampshire-semin økt med 5,8 prosent, mens totalsalget har hatt en nedgang på 4,2 prosent.

Mer utfyllende i framtiden

På spørsmål om Norsvin innser at annonseteksten kan være tvilsom med tanke på markedsføringsloven, svarer kommunikasjonssjef Wenche Helseth dette:

– Vi ser at det i Duroc-annonsen i Svin nr. 3/24 burde ha stått følgende tekst:
«Et sammenligningsforsøk i 2021 mellom de to farrasene Hampshire (fra HKScan/ Scanpig AS) og Norsvin Duroc viste at slaktegriser med Duroc som far har lavere fôrforbruk og høyere tilvekst enn slaktegrisene med hampshirefar. Alle slaktegrisene hadde TN70 som mor. Forskjellene er statistisk sikre.»

I fremtidige annonser skal dette tas med, sier Helseth.

Ikke fått reaksjoner

– Er denne annonsen et forsøk på å få norske svinebønder til å droppe Hampshire-grisen?
– Eierne av Norsk Duroc AS – Nortura, Fatland, Furuseth, Midt-Norge Slakteri og Norsvin – ønsker at flest mulig norske svinebønder bruker Duroc.

– Har dere fått reaksjoner på vinklingen i annonsen?
– Nei, vi har til nå ikke mottatt noen reaksjoner på annonsen.

Siste saker