Nortura ferdigstiller sitt omfattende IT-system

Nortura ferdigstiller sitt omfattende IT-system Nortura har sluttført en omfattende innføring av styringssystemet SAP. Nytt system moderniserer driften i industrikonsernet. Illustrasjonsfoto: Nortura, Øivind Haug Systemet legger grunnlaget for løpende optimaliseringer… Les mer

Nortura ferdigstiller sitt omfattende IT-system

Nortura har sluttført en omfattende innføring av styringssystemet SAP. Nytt system moderniserer driften i industrikonsernet.

Illustrasjonsfoto: Nortura, Øivind Haug

Systemet legger grunnlaget for løpende optimaliseringer og er viktig for beslutningsprosesser og kontinuerlig utvikling av Nortura. Bedre kvalitet på data muliggjør blant annet en mer optimalisert vareflyt på tvers av Norturas mange anlegg og allerede nå ser man en betydelig nedgang i antall kjørte kilometer. Dette gir reduserte klimagassutslipp og en mer effektiv inntransport av slaktedyr, mellomtransport av livdyr og distribusjon ut til grossist.

Nortura driftssatte vinteren 2021 SAP på de fem siste anleggene etter et seks år langt implementeringsløp. Løsningen er innført på i alt 28 industrianlegg over hele landet.

– Nortura har anlegg med forskjellig produksjonsutstyr og grensesnitt, som skal håndtere en komplisert vareflyt. Dette setter store krav til fleksibiliteten i IT-løsningene, og vi ser allerede nå at et skifte til et globalt ERP-system med stor funksjonsbredde som gir muligheten til å høste ønskede gevinster i årene som kommer, sier Panengstuen.

Siste saker