Nortura-forbedring tross pandemi og lavere tilførsler

Nortura-forbedring tross pandemi og lavere tilførsler OSLO: Til tross for reduserte tilførsler av slakt i fjor på 5000 tonn, oppnådde Norturas en omsetningsøkning på en milliard kroner i 2020 –… Les mer

Nortura-forbedring tross pandemi og lavere tilførsler

OSLO: Til tross for reduserte tilførsler av slakt i fjor på 5000 tonn, oppnådde Norturas en omsetningsøkning på en milliard kroner i 2020 – sammenlignet med året før. Resultatet før skatt endte på 265 millioner kroner i 2020, mer en dobbelt så mye som året før.

Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) var på 859 millioner kroner og det ga en resultatmargin på 3,5 prosent.

– Nortura har hatt en sterk volumvekst for konsernets merkevarer og i produksjonen av øvrige produkter til handel og industri. En positiv utvikling i datterselskapene bidrar også positivt til topplinjeveksten, sier kommunikasjonssjef, Mari Hagerup.

På spørsmål om Nortura har klart å skru opp prisene til industrikundene og kundene i dagligvareleddet, svarer hun dette:

– Nortura har hatt en prisutvikling som i et normalt år gjennom årlige forhandlinger med våre kunder i alle salgskanaler. Det inkluderer dagligvarkanalen, Horeca- og industrikanalen.

Ny konsernstrategi

Sammenlignet med tidligere årsresultater, har Nortura all grunn til å være fornøyde med 2020-tallene.

Nortura vedtok i fjor en ny konsernstrategi for perioden fram til 2023. Strategien innebærer blant annet veksttiltak, endringer og tilpasninger i kostnads- og industristrukturen slik at konsernet står sterkere i kampen om hylleplass i butikkene.

I forlengelsen av ny konsernstrategi, vedtok konsernstyret en rammeplan for av ny industristruktur innen 2024. I den forbindelse har Nortura flyttet skjæring av gris til Tønsberg og aktiviteten ved slakteriet i Otta til Rudshøgda.

Så langt er det realisert kostnadsbesparelser på til sammen 10,5 millioner kroner som følge av strukturtiltak i Tønsberg, på Rudshøgda og Otta.

I tillegg er det realisert effekter som følge av løpende forbedringstiltak i industrien på 30 millioner kroner.

Mer penger til eierne

– Hvordan har pandemien preget 2020 for Nortura?

– 2020 har vært et godt år for Nortura hvor våre medarbeidere har vist ekstraordinær innsats på vegne av samfunnet, bonden og selskapet. Vi har også fått vedtatt en ny strategi og igangsatte arbeidet med ny industristruktur, noe som vil øke vår konkurransekraft i både oppstrøms- og nedstrømsmarkedet. Vi er i ferd med å bygge fremtidens egg- og kjøttsamvirke. Konsernstyret har i kjølvannet av 2020-resultatet, avsatt 135 millioner kroner til utbetaling av medlemskapital til våre eiere, avslutter Mari Hagerup.


Overrasket KLF-direktør

OSLO: Adm. direktør i KLF, Bjørn-Ole Juul-Hansen, er en smule overrasket over at Nortura har klart å øke salget med en milliard kroner, all den stund slaktevolumet har gått ned 5000 tonn.

Men han er raus nok til å gratulere selskapet med forbedringene!

– Hele kjøtt- og fjørfebransjen har en fordel av at markedslederen kommer seg ut av den økonomiske hengemyra og inn på fast grunn. Men for KLFs medlemsbedrifter er det selvsagt viktig å følge med på de grep som tas og de konsekvenser disse gir. Jeg vet at målet for alle medlemsbedriftene er å øke sin egen konkurransekraft, understreker Juul-Hansen.

Ifølge KLF-direktøren er det enkelte poeng ved regnskapet som er verdt å merke seg for konkurrentene i kjøtt- og fjørfebransjen bl.a. at bruttomargingen for første gang er under 20 prosent.

– Totalproduksjonen på slakting og skjæring er ned med over to prosent. Kombineres redusert produksjon med økte arbeidskostnaden, kan det se ut som om arbeidskostnadene pr. kilo har økt med 3–3,5 prosent, sier Juul-Hansen.

Og til de som mener at Nortura ikke lenger har anlegg etc. de kan selge for å «skjøte på» inntektene ved behov, har han liten trøst.

– Nortura har betydelig skjulte verdier i selskap de helt eller delvis kan selge med bra fortjeneste, for eksempel Fjordkjøkken, Norsk Dyremat, Curtis Wool i England, Nærbø Kyllingslakt AS, avslutter Juul-Hansen.

Siste saker