Nortura gikk i minus for aller første gang

For første gang siden etableringen i 2006, har Norturas årsresultat røde tall. Underskuddet ble i 2022 på nær 360 millioner kroner. I 2021 hadde selskapet et overskudd på rundt 170… Les mer

For første gang siden etableringen i 2006, har Norturas årsresultat røde tall. Underskuddet ble i 2022 på nær 360 millioner kroner. I 2021 hadde selskapet et overskudd på rundt 170 millioner kroner.

I en pressemelding Nortura-ledelsen har sendt ut, blir underskuddet i stor grad forklart med økt svenskehandel, dyrere strøm og dårlig grillsommer. Men ser man nærmere på regnskapstallene for fjoråret, viser disse at Norturas eiere, det vil si alle bønder som leverer dyr for slakting, har fått en ekstrabetaling på godt og vel 588 millioner kroner, eller det som i regnskapet kalles «Ytelser utover nettonotering uten innfrakt og nødslakt, inkl. etterbetaling».

Overkant ivrig

Norturas eiere har etter alt å dømme valgt å ta ut så mye av verdiskapingen i selskapet at bedriften sliter ekstra mye nå. Som eiere av bedriften har de et særlig ansvar for å tilrettelegge slik at bedriften er konkurransedyktig, samtidig som det utvikles en robust økonomi. Da norske bønder hadde stort behov for å øke inntektene sine i 2022, responderte både Nortura og de private slakteriene med å løfte sine utbetalingspriser. Omfanget av underskuddet i Norturas regnskap og størrelsen på «ekstrabetalingen» til eierne, viser at selskapet har vært i overkant ivrig med å gi penger videre til eierne før pengene er hentet inn fra markedet.

Omsetningsvekst

Det svake resultatet kommer nemlig til tross for at salget økte kraftig i fjor. Omsetningen til Nortura endte i 2022 på 28,4 milliarder kroner. Det er en oppgang på 1,8 milliarder fra 2021. Til tross for veksten ender altså resultatet i et historisk underskudd.

Nå varsler Nortura-ledelsen kraftfulle tiltak for å snu trenden. Resultatfallet fører til at Nortura iverksetter forbedringstiltak på i størrelsesorden 400 millioner kroner.

Utenforliggende forhold

– Til tross for høy omsetningsvekst, svekkes resultatet for 2022 kraftig som følge av ekstraordinært sterk kostnadsvekst for viktige innsatsfaktorer og fall i salget til dagligvarebutikker. Den historiske prisveksten på strøm, transport og andre innsatsfaktorer, kombinert med et større fall i salget ut fra landets dagligvarebutikker enn ventet, har gitt kraftig nedgang i resultatet. Selv om store deler av resultatsvekkelsen skyldes utenforliggende forhold, er det ingen vei utenom at selskapet må gjennomføre kraftfulle spare-tiltak for å sikre at situasjonen snus raskt, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen i en kommentar.

Mange mister jobben

Hun peker dessuten på en dårlig grillsommer, sen oppstart av lammesesongen og sviktende julesalg som viktige faktorer i forbindelse med resultatsvikten..

– Det er vanskelig å si hvor mange som vil miste jobben. Etter nyttår har vi besluttet å legge ned avdelingen «Ytre salg» som har hatt førti ansatte. Men vi har også tatt grep som gir resultater raskt. Vi har for eksempel kuttet i reklamekostnader, reforhandlet avtaler med leverandører og vi har gjort forbedringer i produksjonen, sier Panengstuen.

60 prosent av de 400 millionene som skal spares inn, skal skje i løpet av de første åtte månedene i 2023. Norturasjefen håper å være i balanse igjen ved utgangen av året.

Siste saker