Nortura hamstrer i overskuddsmarked

Nortura handler egg-importkvoter for nesten 1,2 millioner kroner. Det skjer to uker etter at de som markedsregulator presenterer en prognose for et overskudd av norske egg på 1100 tonn i 2013.

- Det må være lov å stille spørsmål om hele reguleringsregime for egg har gått ut på dato. Det framstår ikke særlig rasjonelt når eggpakkerier og eggproduktbedrifter som har dokumenterbart behov for egg ikke får tilslag, men at den som forventer 1100 tonn overskudd tydeligvis tør by mest for eggkvoten. Slik kan bare en aktør som har hundre prosent sikkerhet for avsetningen opptre; en sikkerhet som de finner i markedsreguleringen, sier administrerende direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF).

Ingen av de private eggpakkeriene har signalisert forventninger om overproduksjon ut over normal sesongvariasjon i 2013.

Må øke produksjonen i et allerede overfylt marked
Juul-Hansen viser til at bedriften Nødland og Gundersen over lengre tid har signalert at de trenger mer egg og at de må etablere nye produsenter dersom de ikke får dette på plass. Han trekker også frem Eggprodukter AS som har behov for importegg for å kompensere for den konkurransevridningen som oppsto da Konkurransetilsynet ikke forlenget Nortura sin levereanseforpliktelse av industriegg.

 - Slik det nå er blitt med fordelingen av importkvotene, tvinges private aktører til å øke produksjonen i et norsk marked som er overfylt, skal en tro Norturas prognoser. Å benytte seg av forsyningsplikten er for mange uaktuelt i det lange løp; da må eggpakkeriet ta imot store mengder egg som må kjøres rett til industriproduksjon med 2-3 kroner i tap pr kilo, sier Juul-Hansen.

Eggprodusentene tar kostnaden
Et egg er ikke lenger bare et egg. Handelens krav til produksjonsform av egg styrer etterspørselen, og markedsregulators innveiing i forhold til etterspørsel er ingen match. Kostnadene til overproduksjonen bæres av eggprodusentene gjennom omsetningsavgiften. Da er det synd at markedsregulator bidrar til at kostnaden blir høyere enn nødvending, sier Juul-Hansen.

Han tror også at de foreslåtte forskriftsendringene for markedsreguleringen av egg spiller inn.

- Når Landbruks- og matdepartementet foreslår at overskudd i eggmarkedet er definert ved at Nortura har overskudd av egg, sitter Nortura på vinnerkortet uansett. Får de for mye egg selv er det bare å regulere de vekk på felleskapets regning. Klarer de å kapre en ny kunde i kjedeforhandlingene blir de kvitt eggene sine samtidig som de sørger for at av konkurrentene kan få lov til å drukne i egg uten det er “overskudd” i markedet, sier Juul-Hansen som venter at noen med politisk rettferdighetssans snart tar tak i eggsektoren.

Siste saker