Nortura-leveranser skaper stor frustrasjon

Nortura-leveranser skaper stor frustrasjon RAKKESTAD – Måten Nortura har opptrådt på som leverandør av råvarer i 2020 er ikke akseptabel. Forsinkede leveranser og fjerning av rabatter er to stikkord. Jeg… Les mer

Nortura-leveranser skaper stor frustrasjon

RAKKESTAD – Måten Nortura har opptrådt på som leverandør av råvarer i 2020 er ikke akseptabel. Forsinkede leveranser og fjerning av rabatter er to stikkord. Jeg opplever at Nortura rett og slett ikke liker oss.

Av Per A. Sleipnes 

– Liker ikke Nortura oss, spør daglig leder i Brødr. Ringstad, Kjell Ringstad.

Det er daglig leder i Brødr. Ringstad, Kjell Ringstad, som sier dette. Han tror samvirkekjempen rett og slett misliker at bl.a. Rakkestad-bedriften skaper uro i det markedet Nortura selv ønsker å være i.

– Nortura kjenner seg ikke igjen i kritikk fra KLF-bedrifter (kjottbransjen.no - 12.02.2021)

Mer utfordrende

– Vårt forhold til Nortura blir stadig mer utfordrende. I øyeblikket kjøper vi kun helt slakt av samvirke-selskapet. Nedskåret vare fikk vi beskjed om i august at de ikke klarte å levere til oss resten av 2020 og de har fjernet alle rabatter vi hadde tidligere. Vi kjøper all nedskåretstykket vare av private bedrifter, og det er vi helt avhengig av for å kunne få nok råvare. Brødr. Ringstad er ganske enkelt ikke en prioritert kunde hos Nortura, og det bærer vårt forhold preg av. Vi er derfor avhengig av samarbeidspartnere som stiller opp for oss og som opptrer forutsigbart, påpeker Kjell Ringstad.

Ta regi på råvaretilførselen! (Bladet Kjøttbransjen 08.02.2021)

Kraftig økt fraktpris

Økte transportkostnader er et annet forhold som skaper vansker for private kjøttbedrifter som kjøper råvarer av Nortura. Det har bedriften Johs. Jacobsen AS i Volda fått erfare.

– Jeg har blitt oppringt og fått tilsendt skriftlig informasjon fra Nortura om at fraktprisen på hel slakt stiger med 40 øre pr. kg fra nyttår. Selvfølgelig ganske håpløst. Dette betyr jo i praksis at det nå blir nesten like kostbart å transportere slakt fra slakteri til skjærebedrift som det faktisk blir å få skåret varen i skjærebedriften.

At fraktprisen skulle stige noe er jo naturlig, men her snakker vi altså om en økning på ca. 67 prosent. Dette må naturligvis tas igjen ett sted. Mon tro om Nortura har tenkt å prise dette inn i sine prislister, undrer daglig leder Stig Jacobsen i Volda-bedriften.

Hvem får mindre norsk når Norgesgruppen får mer? (kjottbransjen.no - 15.01.2021)

– Mye rot

Også daglig leder Siri Hustvedt i Lundal har fått varsel om økte fraktpriser. Disse økningen er gjeldende fra 1. februar og gjelder helt slakt

– Vi kjøper lite helt slakt, og det vi kjøper henter vi selv hos Nortura Sandeid. Når det er sagt, må jeg innrømme at det var mye rot i fjor høst i forbindelse med faktureringen fra Nortura. Avtalerabatter har ikke kommet med, og det har blitt en hel del merarbeid i forhold til oppfølging av pris og leveringer, forteller Siri Hustvedt.

– I fjor strevde vi med å få nok råvarer til å opprettholde full produksjon. Dette gjelder særlig råstoff som sideflesk og svin picnic, sier Siri Hustvedt, daglig leder i Johs. Lundal & Sønner AS.

To ukers ventetid

Problemene for hennes bedrift har først og fremst dreid seg om råstofftilgang, leveranser og transport fra Nortura.

– Det er et kapittel for seg. I 2020 har vi strevd med å få nok råvarer til å opprettholde full produksjon, dette gjelder særlig råstoff som sideflesk og svin picnic. Nå ble riktignok fjoråret ekstraordinært på mange måter på grunn av covid-19-pandemien, og mye har ikke blitt som planlagt eller forventet. Allikevel må en kunne forvente at bestilte varer blir levert innenfor fornuftig leveringstid. Vi har opplevd å vente opptil to uker på utfakturerte varer, sier Siri Hustvedt.

Frustrasjon

Hun peker på det er stor usikkerhet rundt både råstofftilgang og leveranser for tiden at det blir mer og mer vanskelig å planlegge produksjon, og å få til ei rasjonell drift. Det fører også til tapt salg på enkelte varelinjer, ettersom Lundal må utsette produksjonen fordi råstoff ikke har blitt levert som avtalt eller det ikke har vært tilgang på råstoff.

– I tillegg til usikkerhet og forsinkelser, skaper dette stor frustrasjon i arbeidshverdagen. Det var også vanskelig å få levert pinnekjøttråstoff med avtalt mengde og til avtalt tid høsten 2020, avslutter Lundal-lederen.

– Nortura kjenner seg ikke igjen i kritikk fra KLF-bedrifter (kjottbransjen.no - 12.02.2021)

Siste saker