Nortura og Ytterøykylling i kompaniskap om slakting

Når Nortura og Ytterøykylling nå skal bygge nytt slakteri sammen, mener daglig leder i Ytterøykylling, Lasse Kjønstad, at det vil bidra til bedring av dyrevelferd og økt konkurransekraft for begge… Les mer

Når Nortura og Ytterøykylling nå skal bygge nytt slakteri sammen, mener daglig leder i Ytterøykylling, Lasse Kjønstad, at det vil bidra til bedring av dyrevelferd og økt konkurransekraft for begge parter.

Konkrete samtaler om dette samarbeidet har pågått siden i fjor høst og nå er det altså klart at Nortura og Ytterøykylling har inngått en intensjonsavtale om å samarbeide om slakting. Foredlingsdelen til Ytterøykylling får også ny bygningsmasse vegg i vegg med slakteriet, med denne delen av virksomheten blir ikke berørt av dette samarbeidet, og Kjønstad presiserer at produsentene til Ytterøykylling ikke skal innlemmes i Nortura produsentportefølje.

- Å konkurrere på slakting er ikke veien å gå i dag. Det man trenger er å sikre tilgang på råvarer, på en slik måte at dyrevelferd og kostnadskontroll blir ivaretatt. Via dette samarbeidet ligger det an til en slaktemengde ved det nye slakteriet på mellom 14 – 15000 tonn med like deler på begge selskapene. På slutten av 2023 vil det nye fjørfeslakteriet bli tatt i bruk om alt går etter planen, sier Kjønstad.

Dermed ligger det i kortene at Nortura legger ned sitt fjørfeslakteri i Elverum når all kylling i Trøndelag etter hvert skal slaktes ved det nye anlegget som blir lokalisert til Røra nord for Levanger. En del av kyllingen på Elverum, rundt 4 000 tonn, blir sendt til Hærland for slakting.
Dette vil redusere transporttiden for de levende kyllingene vesentlig.

Den nye fabrikken vil ha ett totalareal på ca 8 500 kvadratmeter. For Nortura er dette som en re-etablering i Trøndelag å regne.

- Et moderne kyllingslakteri i Trøndelag korter ned transporttid, øker dyrevelferden og styrker konkurransekraften til Nortura og Prior.

Nortura og Ytterøykylling vil fortsatt konkurrere i tilførsels- og sluttmarkedet. Partene vil kun samarbeide om henting av kylling på gårdene, transport og slakting. Avtalen innebærer ikke samarbeid om tilførsler, produktutvikling, salg og markedsføring til sluttmarkedet, poengterer konsernsjef Anne Marit Panengstuen i Nortura.

Hun tilføyer at det blir nedsatt en egen gruppe som skal utrede mulig avvikling av slakting og ny aktivitet ved Nortura Elverum. Prosjektet inngår i Norturas arbeid med å gjøre konsernets industristruktur mer bærekraftig og konkurransedyktig for fremtiden.

Siste saker