Nortura vil ha tyngre slakt

Nortura vil ha tyngre slakt En avtale for kviger til slakt og fjerning av vektgrensa for tunge slakt. Det er Norturas måte å møte et stadig økende underskudd på norsk… Les mer

Nortura vil ha tyngre slakt

En avtale for kviger til slakt og fjerning av vektgrensa for tunge slakt. Det er Norturas måte å møte et stadig økende underskudd på norsk storfekjøtt.

Kjøttsamvirket går nå ut og oppfordrer til å utnytte potensialet for økt produksjon på eksisterende dyremateriale. De oppretter fra 3. mai en egen avtalebasert varestrøm for kviger som får et tillegg på fire kroner, på toppen av de andre tilleggsytelsene. Denne kvigeavtalen «Nortura kvige» er en videreføring av pilotprosjektet «ungt kjøttfe» på Østlandet, som Nortura etablerte i 2013 og har høstet gode erfaringer fra. Avtalen må bonden selv inngå med Nortura. Betingelsene er minimum slaktevekt på 200 kilo og slakteklasse O eller høyere, og gjelder for alle raser.

Ved å fôre opp kviger til slaktemoden alder, fremfor å slaktes som kalv eller som ikke fullverdig slakt, er det mulig å øke produksjonen med 510 000 kilo totalt.

Siste saker