Nortura vurderer nye anleggskutt

Nortura vurderer nye anleggskutt Nortura vurderer å kutte drift ved fire anlegg og samle aktiviteten på Rudshøgda Nortura skal se på muligheten til å redusere antall steder som skjærer og… Les mer

Nortura vurderer nye anleggskutt

Nortura vurderer å kutte drift ved fire anlegg og samle aktiviteten på Rudshøgda

Nortura skal se på muligheten til å redusere antall steder som skjærer og pakker storfe. Selskapet taper penger på skjæringen. En arbeidsgruppe skal vurdere mulighetene for og konsekvensene av en avvikling av skjæring og pakking ved anleggene i Bjerka, Gol, Førde og Egersund. Dersom Nortura går inn for dette vil aktiviteten samles på Rudshøgda og i Malvik.

– Norturas økonomiske resultater er ikke tilfredsstillende og vi må samtidig investere i ny teknologi og utstyr for å bli mer effektive. Vi trenger derfor å samle større volum på færre steder for å ta ut overkapasitet, gjøre forenklinger i varestrømmer og få ned enhetskostnaden, sier konserndirektør for produksjon, Lisbeth Svendsen i en pressemelding.

Rapporten vil være klar i løpet av mai.

Siste saker