NRK-film viser dyrevelferdsbrudd

Onsdag 19. juni sender NRK Brennpunkt en film om norske svineprodusenter.

Ut fra forhåndsvisningene av filmen rapporteres det at filmen viser situasjoner der dyr blir dårlig behandlet, samt grove regelverksbrudd. – Det er flere forhold som kommer frem i filmen som er helt uakseptable. Dyr skal behandles godt og regelverket skal følges. Næringen har i flere år jobbet med å få bedre systemer og styring for å ivareta dyrevelferden, sier adm. direktør i KLF, Bjørn-Ole Juul-Hansen. Piraya Film står bak den nye dokumentarfilmen. Filmselskapet lagde også den omstridte dokumentaren «Pels». Også dokumentaren Grisenæringens hemmeligheter baseres på skjulte opptak i 2013-2016 fra flere grisehus. Bildene var ikke ventet Mattilsynets årsrapporter om dyrevelferd (resultater fra svinehold 2015-2018), viser at dyrevelferdssituasjonen er god. De prioriterer å føre tilsyn i besetninger der de mener det er størst sannsynlighet for å finne avvik. Til tross for dette er resultatene i hovedsak gode. Les mer på egen side for rapporter om dyrevelferd på mattilsynet.no og siste rapport fra 1. tertial 2019 - Mattilsynets arbeid med dyrevelferd. – Mattilsynet gjør en svært viktig jobb. I 2018 gjorde de 850 tilsynsbesøk i norske svinebesetninger. Mattilsynet forvalter regelverket og fører tilsyn, mens bonden har ansvaret for det daglige dyreholdet og for at dyra har det godt, sier Juul-Hansen. – Vårt inntrykk er at Mattilsynets medarbeidere i alle hovedsak utfører sitt arbeid grundig, etterrettelig og med fokus på dyrenes helse og velferd. – Filmen skaper et inntrykk av at klippene som vises gjelder hele næringen. Det er opprørende å se hvordan dyrene i filmen blir behandlet, men vi kjenner oss ikke igjen. I Norge har vi mange flinke svinebønder som jobber hardt for at dyra skal ha det bra og være friske. Slik dokumenteres dyrevelferden i norske svinebesetninger (Animalia.no) Juul-Hansen er tydelig på at hele næringen fortsetter sitt arbeid med å forbedre dyrevelferden for gris. – Det siste halvannet året har vi spesielt jobbet med dyrevelferd for gris. Som bransje er vi nå tydeligere på hvilke forventninger vi har til bøndene og andre i verdikjeden når det kommer til dyrevelferd, og hvilke konsekvenser det får når regelverket ikke blir fulgt, sier han.

Siste saker