NSG ønsker økt beitetilskudd

NSG ønsker økt beitetilskudd I årets jordbruksforhandlinger ønsket NSG økt tilskudd til beitebruk, spesielt til utmarksbeite. Ole G. Hertzenberg Vi ønsker å øke tilskuddene til utmarksbeite, sier nylig gjenvalgt styreleder… Les mer

NSG ønsker økt beitetilskudd

I årets jordbruksforhandlinger ønsket NSG økt tilskudd til beitebruk, spesielt til utmarksbeite.

Ole G. Hertzenberg

Vi ønsker å øke tilskuddene til utmarksbeite, sier nylig gjenvalgt styreleder i NGS, Kjell Erik Bentsen.

– En slik justering vil bidra til økt utnyttelse av utmarksressursene og på sikt kunne øke arealbruken i Norge, sier Kjell Erik Berntsen.

Hovedprioritet

Økning av beitetilskuddene var NSGs hoved-prioritet i årets jordbruksforhandlinger.

– De norske utmarksressursene må prioriteres høyt. Vi ønsker derfor å øke tilskuddene til utmarksbeite, sier nylig gjenvalgt styreleder Kjell Erik Bentsen som understreker:

– Dette må være friske penger og ikke omdisponerte midler fra det generelle beitetilskuddet eller andre tilskuddsordninger. En slik justering vil bidra til økt utnyttelse av utmarksressurser og på sikt kunne øke arealbruken i Norge, sier han.

NSG ønsker å øke tilskuddet til utmarksbeite med 40 kroner og det generelle beitetilskuddet med én krone pr. dyr. I tillegg ønsker organisasjonen at kvalitetstilskuddet på lam holdes uendret og at ulltilskuddet økes med fem kroner for alle tilskuddsberettigede klasser.

Øk slaktetilskuddet på kje

På geit går man inn for å øke slaktetilskuddet til kr 500 pr. kje og samtidig sette nedre vektgrense for tilskudd til 5 kg.

– Det er viktig at vi stimulerer til økt utnyttelse av kje som kjøttråvare, forklarer han.

I tillegg ønsker NSG å senke tak for disponibel geitemelkkvote til 200 000 liter og begrense mulighet for privat utleie av geitemelkkvote til maksimalt ti år.

Siste saker