NSG-topp reduserer med fem prosent

NSG-topp reduserer med fem prosent Markedssituasjonen for sau- og lammekjøtt er alarmerende, og nå går NSG-sjef Kjell Erik Berntsen i bresjen ved å redusere egen produksjon. Per A. Sleipnes –… Les mer

NSG-topp reduserer med fem prosent

Markedssituasjonen for sau- og lammekjøtt er alarmerende, og nå går NSG-sjef Kjell Erik Berntsen i bresjen ved å redusere egen produksjon.

Per A. Sleipnes

– Jeg vil redusere paring av påsettlam fra normalt 80 til rundt 50. Dette vil gi rundt 30 færre lam og redusere min produksjon i 2018 fra 600 til 570 lam, sier Kjell Erik Berntsen.

– Nortura Totalmarkeds siste prognoser gir grunn til stor uro for markedssituasjonen 2018. Særlig bekymringsfullt er utsiktene for sauekjøtt; her sliter både Nortura og KLF-slakteriene med å skaffe fornuftige avsetningsmuligheter. Jeg vil derfor nå oppfordre alle våre medlemmer til å vurdere å begrense paring utover. På den måten vil vi sauebønder kunne bidra til et mindre presset marked både på lammekjøtt og sauekjøtt, sier styreleder Kjell Erik Berntsen i NSG.

Vil ikke detaljstyre

NSG ønsker ikke, og har heller ingen mulighet til å detaljstyre hvor mye en enkelt sauebonde reduserer paring/inseminering. Dette mener Berntsen må være en individuell vurdering som må bli opp til den enkelte.

– Men selv vil jeg redusere paring av påsettlam fra normalt 80 til rundt 50. Dette vil gi rundt 30 færre lam og redusere min produksjon i 2018 fra 600 til 570 lam, dvs. gir en reduksjon på fem prosent. Om alle våre medlemmer gjør tilsvarende vurderinger vil det være et solid og godt bidrag til å få kontroll på markedssituasjonen og avregningsprisen på relativt kort sikt, sier han.

Irriterte forbrukere

– Når det er sagt, ser jeg ingen grunn til å frikjenne Nortura, de øvrige slakteriene og resten av verdikjeden for deres ansvar. Vi i NSG mottar fortsatt altfor mange meldinger fra irriterte forbrukere og småfebønder som opplever kjøledisker uten lammekjøtt. Det påhviler slakteriene, foredlingsbedriftene og dagligvarekjedene et betydelig ansvar for å sørge for at forbrukerne får kjøpt det lammekjøttet og sauekjøttet de faktisk etterspør, sier en streng Berntsen.

Har Nortura sovet i timen?

Når det gjelder sauekjøttmarkedet, renner e-postboksen hans over av skrekkhistorier om historisk lave norske oppgjørspriser og refleksjoner om at det er bedre å omsette sauekjøttet som hundemat! Dette er rett og slett flaut, tordner NSG-toppen!

– Jeg vil minne om at oppgjørsprisen på sauekjøtt internasjonalt ligger på et helt annet nivå. I Irland og andre EU-land med en viss produksjon av sau/lam, får bøndene fortsatt utbetalt rundt 30 kr pr. kg. Jeg gjør meg derfor mine tanker om at Nortura må ha «sovet i timen» og glemt sauekjøttet, sier han.

– I vår og sommer gjorde Nortura – i nært samarbeide med dagligvarekjedene – en fantastisk salgsinnsats på lammekjøtt. Jeg forventer at særlig markedsleder Nortura nå øker fokus på produktutvikling og markedsføring av sauekjøtt.

Siste saker