Ny beregning av kjøttprosent på gris

Klassifiseringsutvalget har vedtatt en oppdatert likning for beregning av kjøttprosent på griseslakt som gjelder fra 6. januar 2014.

Den nye likningen endrer ikke gjennomsnittlig pris for griseslakt, men vil gi et lite utslag for visse slaktevektgrupper. De lette og de tyngre vektgruppene kommer forholdsvis noe bedre ut enn mellomgruppen.

Kjøttprosent på griseslakt beregnes ved hjelp av fysiske målinger av spekk og muskellag som gjøres på hvert enkelt slakt. I Norge bruker alle slakteriene måleinstrumentet GP7. På grunnlag av GP7-målene beregnes skrottenes innhold av kjøtt og fett med en likning. Likningen skal i henhold til EUs regelverk kalibreres hvert femte år fordi genetikk og miljø over tid kan endre griseslaktenes sammensetning.

Den nye likningen er utarbeidet ut ifra forsøk hvor 240 griseslakt er blitt grundig analysert. Både CT-skanning og disseksjon er brukt i kalibreringen av GP7-likningen.

De enkelte slakteriene vil gjennomføre tekniske justeringer som vil gi samme gjennomsnittlige avregning til svineprodusentene etter oppdateringen.

Les mer om den nye likningen på Animalias nettsider.

Siste saker