Ny direktør i Norilia Nordic

Ny direktør i Norilia Nordic Tufan Yurt overtar den daglige ledelsen Norilia Nordic etter Lars Chr. Dørum, som har valgt å gå av med pensjon etter mer enn 30 år… Les mer

Ny direktør i Norilia Nordic

Tufan Yurt overtar den daglige ledelsen Norilia Nordic etter Lars Chr. Dørum, som har valgt å gå av med pensjon etter mer enn 30 år i selskapet.

Tufan Yurt (bildet) kom til Norge fra Tyrkia for 20 år siden, og han startet som produksjonsmedarbeider i Norilia i Fredrikstad. Etter seks år ble han driftsleder ved anlegget.

Han har som andre medarbeidere i Norilia fått muligheter til tilrettelegging for videreutvikling, og gradvis nye oppgaver med bl.a. anledning til å gjennomføre Nortura/Norilia sine interne og eksterne lederutviklingsprogrammer. Siden Norilia trengte større og mer moderne lokaliteter, begynte selskapet i 2009/2010 å lete etter arealer for nytt hudanlegg og i 2011 valgte man å satse på Skjeberg i Sarpsborg. Tufan Yurt var en del av prosjektgruppen som bidro til etableringen av ett av Europas mest moderne hud og skinn- anleggene.

Anlegget har stor kapasitet og drifter nå 5–600 000 storfehuder og rundt 1 million småfeskinn i året.

Tufan Yourt overtar ledelsen for et selskap som er i rivende utvikling. Norilia Nordic ble etablert sammen med Danske Himmerlandskød som er den nest største slakterivirksomheten i Danmark.

Partene ønsker å bygge på den sterke markedsposisjon Norilia har opparbeidet gjennom mange års arbeide med kvalitet på huder og skinn fra Norden.

Ute i verden i dag er det kun Norilia Nordic som kan tilby huder av norsk, dansk, og svensk opprinnelse samtidig fra samme selskap.

Siste saker