Ny gjennomgang av landbrukspolitikken

Torsdag forrige uke sendte næringskomiteen sin innstilling om jordbruksoppgjøret til Stortinget. Flertallet i næringskomiteen går inn for en ny stortingsmelding om landbruk og skognæringen, kun to år etter forrige melding.

Dato for behandling av jordbruksoppgjøret i Stortinget er satt til 17.06.2014

KLF er positive til en ny stortingsmelding om landbruk og skognæring.

- Vi var ikke fornøyd med meldingen som kom for to år siden; den lot være å drøfte flere viktige spørsmål, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF. Den gang karakteriserte han stortingsmeldingen «Velkommen til bords» som et oppslagsverk av eksisterende politikk som ikke tok for seg hele verdikjeden.

- I gjeldende melding kan vi lese det meste om norsk og internasjonal utvikling og trender som berører mat og landbruk. Dokumentet inneholder også beskrivelser av mange gode mål, sideeffekter og intensjoner, sier Juul-Hansen.

KLFs kritikk gikk spesielt på savnet av analyser av effekten og virkningen til de sentrale byggesteinene i landbrukspolitikken.

- Hvor ble det av vurderingene som skal sikre at landbrukspolitikken har langsiktig legitimitet i folket? Jordbruksavtalen – selve rammeverket for utforming og gjennomføring av dagens landbrukspolitikk ble ikke evaluert i det hele tatt, sier Juul-Hansen.

- Når det gjelder markedsregulering og markedsregulatorer kom det frem setninger som bare slo fast at slik skal det være, sier Juul Hansen som mener at slik dette ble løst gikk en glipp kunnskapsformidling, forankring og fornying av det som har vært bærebjelker i norsk landbrukspolitikk i mange år.

- Velkommen til bords ble mye “same procedure as every year”. Landbruk og matindustri er altfor viktig til at vi kan basere framtidens landbruks- og matpolitikk på gårsdagens politikk. For å sikre en stor norsk matproduksjon må vi ha motiverte og engasjerte bønder som ser at det er mulig å ha et bra økonomisk utkomme fra landbruk.

- Vi ser derfor frem til den nye prosessen og en ny melding til Stortinget som er tydeligere på mål, klarere på prioriteringen og mer konkret på virkemidler, sier Juul-Hansen.

Siste saker