Ny innsikt i Sauekontrollen

Ny innsikt i Sauekontrollen Nå lanseres nye rapporter i Sauekontrollen, som presenterer data i grafer som viser trender og avvik. En viktig ny funksjon i rapportene er mulighet for mer… Les mer

Ny innsikt i Sauekontrollen

Nå lanseres nye rapporter i Sauekontrollen, som presenterer data i grafer som viser trender og avvik. En viktig ny funksjon i rapportene er mulighet for mer fleksibel sammenligning med andre.

Sauekontrollen gjør det enklere å sammenligne driftsenheter. illustrasjonsfoto

Høsten 2017 gjennomførte Sauekontrollen et pilotprosjekt der 30 saueprodusenter og slakterirådgivere prøvde nye rapporter som skal vise trender og avvik i Sauekontrollen. Basert på de gode tilbakemeldingene fra prosjektet skal rapportene nå lanseres for alle medlemmer. Verktøyet som brukes for å lage rapportene gir stor fleksibilitet til å sette sammen data. Dette gir både rådgivere og produsenter mulighet til å utføre flere beregninger og sammenligninger. Samtidig er det viktig at rapportene ikke blir for kompliserte. Rapportene som publiseres blir derfor i første omgang enkle rapporter der man gradvis blir kjent med funksjonaliteten.

Hva kan du se i rapportene?

I første omgang kommer Animalia til å publisere rapporter der man kan sammenligne tilveksten i produksjonen, fra fødselsvekt til vårvekt, med andre produsenter. Her kan produsenten for eksempel velge å sammenligne seg med andre produsenter med samme rase i samme fylke eller kommune. Hvor finmasket man får gjort valget kommer an på hvor mange produsenter som oppfyller kravene man setter. Brukeren får nemlig ikke se gjennomsnitt for en gruppe produsenter som er færre enn 20. Dette både for at sammenligningsgrunnlaget skal være godt nok (at avvik hos enkeltprodusenter ikke skal få stort utslag på sammenligningstallet), og for at en ikke skal kunne identifisere en enkelt produsent.

Inspirasjon

Et viktig poeng er at brukeren må ha registrert data for å dra nytte av rapportene. Animalia håper at rapportene vil inspirere flere til å registrere inn mer, for eksempel vekter. Dette grunnlaget vil være til felles nytte og bidra til deling av viktig informasjon for andre produsenter.

Det vil også bli lansert en egen rapport for rådgiverne som skal gjøre det enklere å få oversikt over medlemmer og se hvilke som kanskje trenger mer oppfølging eller hvilke man kan dra lærdom av.

Stor fleksibilitet

Hva skjer videre med prosjektet? Verktøyet Animalia bruker nå gir stor fleksibilitet til å lage rapporter. Fremover vil Animalia fortsette å utvikle rapportene i Sauekontrollen. Samtidig er arbeidet påbegynt med å se på hvordan verktøyet også kan brukes på andre arter, som f.eks. i Ingris for slaktegrisprodusentene.

Siste saker