Ny matminister med sans for kjøttkvalitet

Ny matminister med sans for kjøttkvalitet Etter kun noen måneder i statsrådsstolen, måtte Bård Hoksrud fra FrP overlate denne til Olaug Bollestad, KrF, i forbindelse med at hennes parti nylig… Les mer

Ny matminister med sans for kjøttkvalitet

Etter kun noen måneder i statsrådsstolen, måtte Bård Hoksrud fra FrP overlate denne til Olaug Bollestad, KrF, i forbindelse med at hennes parti nylig kom inn i Solberg-regjeringen. At nettopp posten som landbruks- og matminister gikk til dette partiet, var ingen stor overraskelse. Og det lå dessuten i kortene og at det ble rogalendingen Bollestad som fikk oppgaven.

Olaug Bollestad (KrF), landbruks- og matminister. Foto: Torbjørn Tandberg

Hennes navn kom nemlig raskt opp i diskusjonen da det ble klart at KrF valgte å gå for blått istedenfor rødt. Vi har stilt vår nye landbruks- og matstatsråd sju konkrete spørsmål knyttet til rollen som ny kost i dette viktige departementet.

– Var du i tvil om du skulle takke ja til vervet som landbruks- og matminister?

– Nei, dette var noe jeg virkelig hadde lyst til. Landbruket og matindustrien er viktige næringer for Norge som nasjon. Landbruket gir oss god norsk kvalitetsmat og bidrar til aktivitet og bosetting i hele landet. Så dette ønsket jeg å jobbe med.

– Du har vært ordfører i Gjesdal kommune, der for øvrig en av våre viktigste kjøttbedrifter (Jæder) driver sin virksomhet. Vil det komme til nytte i din nye jobb?

– Ja, som ordfører har jeg møtt flere av disse bedriftene og fått se hvilken flott jobb som gjøres mange steder, både i landbruket og i næringsmiddelindustrien. Når det gjelder Jæder spesielt, hadde jeg mange møter med Ella Espeland som sammen med mannen Ådne drev denne virksomheten i mange år. Ella reiste i sin tid til USA for å lære å hermetisere, og nå er det hennes barn og barnebarn som driver en av Europas mest moderne kjøttindustri-bedrifter. Det er både gledelig og ikke minst viktig for næringsvirksomheten i denne kommunen.

– Hva er ditt forhold til kjøtt, så vel i privat- som i jobbsammenheng?

– Jeg er glad i kjøtt og kjøttprodukter, særlig norsk tradisjonsmat. Jeg syr rullepølser til jul, lager kjøttkakene selv og bruker også gjerne kjøtt i mer moderne matretter. Kjøttproduksjon er en viktig del av norsk landbruk og matindustri.

– Kjøtt og kjøttforbruk har fått mye ‘juling’ i mediene, særlig Oslo-pressen, en siste tiden. Hva tenker du rundt dette faktum?

– Norsk kjøtt er kvalitetsmat. Jeg forholder meg til Folkehelseinstituttets råd når det gjelder kosthold. Dyrevelferden i Norge er jevnt over god, og i et klimaperspektiv er det fullt mulig å gjøre andre tiltak for å kutte utslipp enn å kutte kjøtt.

– Hvor stor er din kunnskap om privat kjøttbransje, det vil si de bedriftene som ikke er eid av norske bønder som Nortura er?

– Jeg har møtt en del av disse aktørene også tidligere. Så jeg vil si at jeg kjenner en del til dette, men jeg har sagt at jeg har lyst til å lytte og lære, og det gjelder også på dette området. Det ligger med andre ord mye spennende foran.

– Vil kjøttindustriens bedrifter merke forskjell med deg som statsråd og i så fall på hvilken måte?

– Forskjellen får andre bedømme, men jeg er i hvert fall opptatt av kvalitet og sikkerhet for denne industrien. Jeg vil være med på å løfte fram norsk mat med høy kvalitet.

– Hva er det aller viktigste for deg å ta tak i nå som ny landbruks- og matminister i relasjon til kjøtt og kjøttproduksjon?

– Det viktigste akkurat nå handler om å få orden på overproduksjonen både av svin, lam/sau og egg. Dette er selvsagt næringsaktørenes ansvar å få til, men jeg tenker at en god dialog er viktig for å oppnå framskritt her. Den dialogen vil jeg som landbruks- og matminister være med og bidra til.

Siste saker