Ny ‘norsk’ dyrebil på plass hos Fatland Oslo

Ny ‘norsk’ dyrebil på plass hos Fatland Oslo Den første norskbygde dyrebilen i sitt slag, skal sørge for skånsom transport av slaktedyr fra Fatland-produsenter på Østlandet til anlegget i Oslo…. Les mer

Ny ‘norsk’ dyrebil på plass hos Fatland Oslo

Den første norskbygde dyrebilen i sitt slag, skal sørge for skånsom transport av slaktedyr fra Fatland-produsenter på Østlandet til anlegget i Oslo.

Per A. Sleipnes

Prislappen for den nye dyrebilen (bildet) er på rundt fire millioner kroner.

Veier mindre

Bilen kan laste griser i tre etasjer og storfe i to etasjer. Og ettersom den veier rundt fem tonn mindre enn et vogntog, kan den frakte langt flere dyr enn hva et ordinært vogntog kan. Dette gir sparte transportkostnader gjennom at flere dyr kan lastes på. Men kanskje aller viktigst: dyrene får en bedre og mer behagelig «reise» fra bonden til slakteriet i dette kjøretøyet.

Krenger mindre

Det har sammenheng med at bilen er mer stabil på veien. Den krenger mindre, fjærer bedre og er rett og slett mer moderne på alle måter. Og selv om prisen kan høres stiv ut, blir transportregnestykket bedre med denne, sammenlignet med ordinære vogntog, fastslår Axel Dønnum-Jensen ved Fatland Oslo.

Tyskland og Italia

Han trekker særlig fram at storfe kan fraktes i to etasjer. De andre bilene med to etasjer for storfe bygges i Tyskland og Italia. Denne bilen er altså helnorsk. Skapet er bygd på MCC i Etne, og understellet på Vangs på Inderøya. Fatland Oslo har for øvrig 12–13 dyrebiler som henter slaktedyr over hele Østlandet.

Søndre del av Viken

– Hvordan framstår denne nye doningen på veien, dyrebilsjåfør hos Fatland Oslo, Trond Buer?

Transporttid og ikke minst kvaliteten på transporten blir stadig viktigere med tanke på dyrevelferd, og derfor er denne bilen et stort framskritt, fastslår Buer.

Den nye dyrebilen skal fortrinnsvis hente slaktedyr i Viken. Det vil si i gamle Østfold og søndre del av Akershus.

Siste saker