Ny rapport stiller spørmål ved tradisjonell markedsregulering

Markedsregulering ble til under krisen på 1930-tallet. I følge Stortingsmeldingen om landbrukspolitikken vil den fortsatt være en pilar under landbrukspolitikken.

NILF-notat 2011-8 «Regulering for organisering - markedsregulering i kjøttsektoren» av Gro Steine, Arne Vasaasen, Anders Nordlund og Ivar Pettersen drøfter markedsreguleringsordningen for kjøttvarer. Notatet er utarbeidet på oppdrag fra Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforening, KLF.

Utredningen drøfter markedsreguleringens betydning for viktige samfunns- og næringsinteresser. Arbeidet var ikke forutseende nok til å spå «smørkrisen», men reiste likevel spørsmål om verdien av reguleringsordningene.

Rapporten gir uttrykk for at:

  • dagens markedsregulering i landbruket er den eneste sektoren som har offentlig regulering og finansiering av noe som er et privat gode for en enkelt yrkesgruppe.
  • dagens markedsregulering for kjøtt ikke bidrar til langsiktig høyere prisnivå, men sannsynligvis til prisutjevning over tid
  • det er liten transparens og uklar/uforutsigbar sammenheng mellom oppnådd engrospris og pris til bonde.
  • det er uproblematisk å endre målprispunktet til fjøsdøra - noe som også vil vise seg i praksis om politikken legger opp til dette
  • markedsreguleringen ikke henger sammen med eller har relevans i forhold til lik pris til forbrukerne over hele landet.
  • lik pris til bonde (over hele landet) er noe nytt som har kommet inn de siste få årene. Dette var ikke et tema da Gilde hadde 5 ulike regioner, men lik pris mellom medlemmene i den enkelte region.
  • det er sannsynlig at andre virkemidler, innenfor rammen av et norsk tollvern, kan sikre prisstabilitet og risikodeling mellom bonde og industri minst like bra som dagens løsning.
  • NILF er usikre på verdien av markedsregulering både for bønder samfunn og forbruker; ikke gitt at den har positiv verdi.

Siste saker