Ny rapport viser lite rester av legemidler i kjøtt

Ny rapport viser lite rester av legemidler i kjøtt Mattilsynet har gjennomført overvåking av rester fra antibakterielle midler i slakt av storfe, småfe og svin (AB-restprogrammet) og av 892 gjennomførte… Les mer

Ny rapport viser lite rester av legemidler i kjøtt

Mattilsynet har gjennomført overvåking av rester fra antibakterielle midler i slakt av storfe, småfe og svin (AB-restprogrammet) og av 892 gjennomførte nyreprøver, ble det kun funnet rester i ni nyreprøver.

Ved screening av 892 nyreprøver ble det påvist rester av antibakterielle midler i ni prøver – sju nyreprøver fra storfe og to fra svin. Foto: Colourbox

Mattilsynet vurderer at disse overskridelsene ikke utgjør helsefare for norske forbrukere.

Fellesbetegnelse

Antibakterielle legemidler (AB) er en fellesbetegnelse som omfatter alle legemidlene som dreper eller hemmer veksten av bakterier. Dette vil si legemidler som brukes mot bakterielle infeksjoner.

Overvåkning av rester av antibakterielle legemidler (AB-restprogrammet) i slakteskrotter er et nasjonalt overvåkingsprogram Mattilsynet gjennomfører i tillegg til fremmedstoffprogrammet for å undersøke at norskprodusert kjøtt ikke inneholder rester over tillatte grenseverdier for disse midlene.

Gjennomført i 2017

AB-restprogrammet ble gjennomført i 2017. Prøvene omfattet 284 storfe, 459 svin og 149 småfe (145 prøver fra sau og fire fra geit). Dette inkluderer åtte prøver fra storfe som ble sendt til analyse grunnet mistanke om uforsvarlig bruk av antibakterielle midler. Hver prøve består av nyrevev og muskelvev tatt fra samme slaktedyr.

– De fleste overskridelsene handlet ikke om brudd på regelverket. Det brukes lite nyrer i matproduksjon i Norge. Vi vurderer at disse overskridelsene i nyrene ikke utgjør helsefare for norske forbrukere, sier seniorrådgiver Waleed Ahmed Alqaisy i Mattilsynet.

Mattilsynet var ansvarlig for planlegging og gjennomføring av prøvetakingen. Prøvene ble undersøkt ved FERA Science Ltd i England.

Funn i ni prøver

Ved screening av nyreprøvene ble det påvist rester av antibakterielle midler i ni prøver. Sju nyreprøver fra storfe og to fra svin. Påvisningen indikerte forekomst av trimethoprim i én nyreprøve fra svin mens dihydrostreptomysin (DHS) ble påvist i sju nyreprøver fra storfe og én nyreprøve fra svin. Alle disse ni nyreprøvene og tilhørende muskelprøver ble analysert videre i en verifiseringsprosess hvor både trimethoprim og DHS ble påvist i nyreprøvene i konsentrasjoner over den tillatte grenseverdien. Ingen av de tilhørende muskelprøvene hadde rester over grenseverdiene.

Siste saker