Ny spesialveterinær for svin til KLF

Odd Magne Karlsen er nyansatt spesialveterinær for svin hos Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund. Han tiltrer stillingen 1. november og skal i hovedsak jobbe med helsetjenesten for svin og alt det innebærer, hos KLF-medlemmenes avlsbesetninger.

Odd Magne Karlsen

Odd Magne Karlsen

Den nyansatte veterinæren som er bosatt i Sandnessjøen, var ferdig uteksaminert ved Norges Veterinærhøgskole i 1999. Han startet da i en kombinert praksis i Leirfjord kommune med hovedvekt på produksjonsdyr.

- Etter ønske fra svinbesetningene i området inngikk vi en ”Avtale om forebyggende helsearbeid i svinebesetninger” som i praksis gjorde meg til en fastlege for dyrene, sier Karlsen. Det ga meg mulighet til et mer systematisk arbeid, og etter hvert som årene gikk fikk jeg flere og flere besetninger inn i ordningen samtidig som de eksisterende ble større.

I samme periode tok Odd Magne etterutdanning innen modulkursserien på svin, organisert av Helsetjenesten for Svin.

Høsten 2010 startet Karlsen på spesialistutdanning på svin ved Norges Veterinærhøgskole. Dette er en europeisk spesialistutdanning med mye skriftlig arbeid og en omfattende eksamen på området helsearbeid i svinebesetninger. Dette blir i tillegg til stillingen i KLF.

- Jeg er ansatt i KLF i 30 prosents stilling, og ser på dette som en fin mulighet til å se og jobbe med svineprodusenter i store deler av Norge, sier Odd Magne. I tillegg håper jeg selv å lære mer i kombinasjon med min spesialistutdanning, om svineproduksjon generelt og svinehelse spesielt.

Siste saker