Ny tilvekstdel i Ingris ble lansert i januar

Ny tilvekstdel i Ingris ble lansert i januar Ny tilvekstdel i Ingris ble lansert 16. januar. Denne versjonen er å anse som en første versjon, men den inneholder alle basisfunksjoner… Les mer

Ny tilvekstdel i Ingris ble lansert i januar

Ny tilvekstdel i Ingris ble lansert 16. januar. Denne versjonen er å anse som en første versjon, men den inneholder alle basisfunksjoner pluss en del større og mindre nyheter.

Mari Langaker
Kristin Bruun

Ingris Tilvekst er en mobiltilpasset nettside som tilpasser seg skjermstørrelsen.

Ingris er den landsomfattende husdyrkontrollen for svin og er et samarbeid mellom KLF, Nortura, Norsvin og Animalia AS. Animalia AS står for administrasjonen med drift og utvikling av systemet, mens Norsvin har – sammen med slakterirådgiver – ansvar for brukerstøtte.

Mange fordeler

Gode resultater krever god oversikt. Ingris er et dataprogram for registrering og styring av svineproduksjonen i den enkelte besetning, og selv den beste besetning har potensial til å bli bedre. Ingris hjelper deg som bonde til å finne forbedringsområder og gir deg samtidig god oversikt over dyrene fra fødsel til slakting. Her er noen av fordelene du får ved være medlem i Ingris:

 • Bedre oversikt over dyrenes fôrforbruk, tilvekst, slaktekvalitet og fruktbarhet

 • Forenklet driftsplanlegging og produksjonsstyring

 • Tilpasset bruk på mobil

 • Ingris er grunnlaget for avlsarbeid på svin i Norge

Ingris er laget for alle produksjonsformer, både smågris-, slaktegris- og kombinert produksjon. Purkedelen er for smågrisproduksjon fram til avvenning og tilvekstdelen er for smågris- og/eller slaktegrisproduksjon.

Enkel og brukervennlig

Ny tilvekstdel i Ingris ble altså lansert rett over nyttår. Denne versjonen er å anse som en første versjon, men den inneholder alle basisfunksjoner pluss en del større og mindre nyheter. Her vil det komme flere funksjoner etter hvert, særlig med vekt på å utvide rapport -og analysesiden. Den har fått et nytt og moderne uttrykk. Applikasjonen kan benyttes på mobil, noe som regnes som et «must» i våre dager. Fokus har vært på å lage den så oversiktlig, enkel og brukervennlig som mulig. Utviklingsarbeidet har pågått i snart halvannet år, og ivrige brukere – både produsenter og rådgivere – har bidratt i prosessen.For oss er innspill og tilbakemeldinger fra dem som bruker verktøyet helt avgjørende, og vi setter stor pris på all hjelp vi får fra felten.

Mye automatikk

Det første skjermbildet etter innlogging i Ingris tilvekst er et oversiktsbilde som viser de avdelinger du bruker og de «hendelser» du skal forholde deg til. Applikasjonen legger opp til at alle data skal knyttes til en avdeling med enten smågris eller slaktegris, og baseres i stor grad på automatisk overførte data:

 • Registrering av avvenning i Ingris purkedel ender som smågris inn (gjelder også for avvent smågris fra satellitter i purkering)

 • Salg og kjøp av smågris fra slakteriet (pr. nå kun for Nortura)

 • Slakt fra slakteriet – ulike merkenr (klubbenr) kan kobles til hver sine avdelinger

 • Fôrinnkjøp fra fôrfirma – foreløpig må dette registreres manuelt, men det jobbes med å få også disse data automatisk inn

Som en videreføring av dette er det i tillegg mulighet for automatisk fordeling av data til en forvalgt avdeling, en såkalt standardavdeling du som bruker legger inn i Innstillinger i programmet. Det kan innebære at alle avvente smågris går inn en bestemt avdeling eller at alt slakt med et spesifikt klubbenummer går ut av en annen avdeling. Målsetningen er at systemet kan spare deg som bruker for registreringsarbeid med manuell fordeling av hendelser der det er mulig.

I Ingris Tilvekst har du hele tiden oversikt over hvilke data som må fordeles til avdelinger.

Alt skjer i avdelingen

En avdeling trenger nødvendigvis ikke være en fysisk avdeling, men en gruppe dyr du vil behandle likt, f.eks. samme fôring, samme alder o.l. En avdeling deles inn i ulike perioder med dato for start og slutt. Alle data registreres på en periode innen en avdeling. En åpen periode har kun en startdato, og når man anser seg ferdig med perioden så avslutter man den ved å sette en sluttdato. En periode kan for eksempel være fra innsett til slakt for slaktegrisprodusenter eller fra innsett til salg for smågrisprodusenter. Det er ut fra disse datoene du senere kan ta ut en produksjonsrapport og studere resultatene dine. Du kan når som helst klikke deg inn på dine historiske (avsluttede) perioder for avdelingene og se detaljer om hvilke data som var registrert. Her vises fôrregistreringer, kostnader og tillegg/trekk fra slakt samt salg av smågris. Du ser raskt hvor mange dyr som har gått inn og ut av avdelingen og det er enkelt å legge til og rette opp i registreringer, f.eks. at en gris har dødd eller at du flyttet et dyr inn hit fra en annen avdeling.

Tilvekst i lomma

Den nye Ingris tilvekst er bygd på moderne teknologi:

 • Nettsiden er såkalt responsiv og tilpasser seg ulike skjermstørrelser (nettbrett, mobil). Du kan derfor ha med deg «Ingris Tilvekst» på mobilen inn i fjøset.

 • Økt tilgjengelighet gjør det enklere for deg å registrere data der og da, når det skjer, og du slipper å skrive ned ting på huskelapper som forsvinner og blir glemt.

Holder du Ingris à jour med det som skjer i fjøset har du de beste forutsetninger for å få et nyttig og godt verktøy til hjelp i daglig drift.

Hva er nytt?

Utover et nytt design samt forbedret dyreflyt og oversikt vil du som kjenner systemet fra før kunne glede deg over å finne flere nyheter:

 • Mobilvennlig – ha Ingris tilgjengelig i lomma

 • Bedre oversikt over dyr, fôr og hendelser pr. avdeling gjør det enkelt å være à jour og lettere å oppdage mangler eller feil i registreringene

 • Dagens beholdning (antall dyr) pr. avdeling gir bedre oversikt til enhver tid

 • Nye nøkkeltall for kjøttprosent på slaktegris (GP7-mål; fett 1, fett 2, kjøtt 2) på avregning og p-rapport

 • Kg kraftfôr pr. kg tilvekst som nytt nøkkeltall i p-rapport

 • Registrering av hel fôrfaktura med flere fôrtyper

 • Registrering av rabatter og frakt fra fôrfaktura

Bli medlem!

Nysgjerrig på å prøve Ingris Tilvekst?

Mer informasjon (brukerveiledning, enkle videosnutter fra programmet o.l.) finner du på www.animalia.no. Her finner du også innmeldingsskjema.

Meld deg inn og få velkomstpakke i posten! Ingris Tilvekst koster kr 1400,– pr. år.

Behov for hjelp med Ingris Tilvekst?

 • Bruk Hjelpefunksjonen i programmet

 • Bruk opplæringsvideoer på animalia.no

 • Søk opp Ingrisen på Facebook

 • Kontakt din rådgiver (slakteri eller fôrfirma)

 • Kontakt Ingris brukerstøtte: 977 51 725 / support@in-gris.no

Siste saker