Nytt forum for øko-jordbruk

Denne uken ønskte Landbruks- og matminister Bård Hoksrud velkommen til det første møte i dialogforum for økologisk jordbruk.

- Jeg er glad for jobben KLF-bedriftene gjør for å øke økologisk produksjon, salg og mangfold, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud etter møtet.

Opprettelsen av dialogforumet skjer med utgangspunkt i behovet for en mer samordnet innsats mellom ulike aktører og organisasjoner som jobber med økologisk mat i ulike deler av verdikjeden.

Dialogforumet skal blant annet bidra til å skape et velfungerende marked for økologisk produksjon, identifisere utfordringer i verdikjeden, finne løsninger og legge til rette for deling av erfaringer.

– Det er positivt med så konstruktive innspill fra medlemmene i dialogforumet. Jeg ser fram til et spennende arbeid framover, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Dialogforum for økologisk jordbruk er en del av oppfølgingen av Nasjonal strategi for økologisk jordbruk (pdf)

KLF var representert i forumet med adm. direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen.
- I møtet spilte jeg inn at produktutvikling og mangfold som våre medlemsbedrifter står for, er avgjørende for å lykkes. Flere bedrifter må på banen om man skal få opp andelen økologisk kjøtt i markedet. Bønder og handelen har gjort en god jobb med å få opp produksjonen og til å øke salget. Nå håper jeg myndighetene inkluderer oss i enda større grad, og legger til rette for at kjøttbedriftene satser ytterligere i segmentet, sier han.

- Et tiltak jeg tror kunne vært svært nyttig for bedriftene som produserer økologisk, er å få på plass et nettverk der en sammen jobber med tema som bedrer markedstilgang, faglig påfyll, dialog og problemløsing. Vi har sett tidligere at denne type nettverk har gitt svært gode resultater.

På møtet var sentrale aktører innenfor økologisk produksjon, foredling, omsetning og forbruk til stede med representanter fra Bama-gruppen, Garterhallen, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Norges Bondelag, Norgesgruppen, Norgesmøllene, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk institutt for bioøkonomi, Norsk Landbruksrådgiving, Norske Felleskjøp, Norsk senter for økologisk landbruk, Nortura, Rema 1000, Rørosmeieriet, Tine og Økologisk Norge, i tillegg til representanter fra Klima- og miljødepartementet og Landbruksdirektoratet.

Økologisk forum LMD

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud leder dialogforum for økologisk jordbruk Foto: Landbruks- og matdepartementet

Siste saker