Nytt grisehus til Hampshiregrisen

Hver tiende gris som slaktes i Norge har sitt opphav på Årnes og tallet er stigende. Det er grunnen til at Berit og Kjell Bjørneng på Bergan Gård har sett seg nødt til å doble kapasiteten. Ett nytt moderne grisehus for avlsbesetningen står nå klart.

Hampshiregrisen er et tilbud til alle norske svineprodusenter, uavhengig av om produsenten leverer til et frittstående slakteri eller samvirkeslakteri. Dette er i tråd med avlselskapet ScanPig sin hovedmålsetning, da bedre total lønnsomhet i svineproduksjonen kun kan oppnås dersom alle svineprodusenter får samme tilbud.

- Rasen med sin karakteristiske svarte farge med et hvitt belte rundt skulderpartiet har blitt et symbol i grisenæringen som et alternativ, og for nytenkning, sier Karl Kristian Kongsted, spesialveterinær for svin i KLF.

- I tillegg til Hampshiregrisens produksjonsmessige egenskaper, er grisen bærer av et spesielt gen som gir kjøttet spesielle spisekvaliteter, et forhold og potensial som bl.a. en privat aktør nå har dyrket. Det er nå mulig å få griskjøtt som er markedsført som Hampshire hos bl.a. Coop, forteller Kongsted.

På bakgrunn av den markedsmessige stigende etterspørsel av Hampshireråner som rekrutteres til Norsvins rånestasjon utvides avlsbesetningen. Utvidelsen har blitt støttet av Innovasjon Norge.

Pressen, bondeorganisasjoner og naboer er invitert til åpning av det nye grisehuset 20. januar klokken 13:00. Adressen er Bergan gård, Nyrotnesvegen 177, 2150 Årnes.

ScanPig AS er avlselskapet bak Hampshiregrisen. Selskapet ble etablert i 2005 av den private kjøttbransjen for å kunne tilby alle griseprodusenter lik tilgang til en slaktegrisrase som brukes ved å krysse Norsk Landsvin og den Nederlandske Yorkshire, for å få en robust og produksjonseffektivt slaktegris.

Siste saker