Nytt kurs for bedømming av skitne slaktedyr

I 2022 ble bransjeretningslinjen for hygienisk råvarekvalitet revidert, og i den forbindelse har Animalia utviklet et kurs for operatører på slaktelinjene. – Bransjen er opptatt av at bedømmingen av slaktedyr… Les mer

I 2022 ble bransjeretningslinjen for hygienisk råvarekvalitet revidert, og i den forbindelse har Animalia utviklet et kurs for operatører på slaktelinjene.

– Bransjen er opptatt av at bedømmingen av slaktedyr skal gjøres likt og ut fra objektive kriterier på alle slakterier i Norge. Dette kurset vil være et viktig bidrag til dette, sier spesialveterinær i Animalia, Janne Holthe.

Enhetlig bedømming

Kurset er utviklet med utgangspunkt i den reviderte bransjeretningslinjen som kom i 2022. I revideringen ble det lagt inn krav om obligatorisk kurs for de som bedømmer slaktedyr.

– Bedømmingen har betydning både for slakteriene og produsenten, og det er derfor avgjørende at alle operatørene har fått god opplæring.

Kursing av ansatte er viktig for å sikre en enhetlig bedømming på tvers av slakteriene. Opplæringen vil gi grunnleggende innføring om hvorfor og hvordan vi bedømmer slaktedyrene, samt gi mulighet til å øve på å vurdere slakt gjennom bruk av bilder, påpeker Holthe.

Trekk i slakteoppgjøret

Ordningen med trekk i slakteoppgjøret til produsenter som leverer skitne dyr har vi hatt i mange år. Etter E. coli-saken i 2006 ble denne ordningen lagt inn i bransjeretningslinjen om hygienisk råvarekvalitet. Utover de offentlige kravene ønsker bransjen også å:

  • kanalisere risikoråvarer til en egen varestrøm som skal gjennomgå en varmebehandling eller tilsvarende prosess før konsum.
  • bruke økonomiske virkemidler og rådgiving til produsentene for å bidra til å øke leveransene av tilfredsstillende reine dyr til slakting.

Mellom fire og fem prosent

Hvordan bedømmes skitne storfe ved slakting?

Vurderingen gjøres av ansatte på slakteriet på grunnlag av møkk som er påført dyret hos produsent. Våt møkk registreres også, men da den kan komme fra dyrebilen eller slakterifjøset vil dette derfor ikke belastes bonden.

Det er nok at ett lår, skanker eller buken er møkkete for at det skal bli hygienetrekk, og det er det mest møkkete området på slaktet som har betydning for vurderingen.

De siste årene har andelen storfe med hygienetrekk vært mellom fire og fem prosent.

E-læring og fysiske kurs

Vurderingen av småfe gjøres etter klipping. Operatørene ser etter møkk som ikke kan klippes bort og svært forurensede bein. Dette kan gi hygienetrekk. Den største andelen med hygienetrekk på småfe er de som slaktes med ull på. Disse sto for 5,8 prosent av totalt 6,1 prosent som fikk hygienetrekk i 2022.

– Et e-læringskurs gjør at ansatte på slakteriene kan gjennomføre opplæringen når det passer dem best. Fleksibilitet er viktig og tiden dyrbar. Det gjør også at nyansatte kan ta kurset umiddelbart i stedet for å vente på et fysisk kurs, sier Holthe om valget de har tatt om å gå over til e-læring.

Animalia vil fortsatt tilby veiledning og fysisk opplæring som et tillegg til e-læringskurset dersom slakteriene ser behov for dette. Kurset lanseres i sommer. Mer informasjon finnes på kurssidene til Animalia.

Siste saker